Zonguldak Tarih sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hayati Yılmaz antik efsanelerin 6’sının Zonguldak’ta geçtiğini kaleme aldı.

Yılmaz’ın yazısı şu şekilde:

Latin ülkelerin (Latince konuşan Roma Devletleri)antik efsanelerin hikayelerinde geçen 22 ismin 6 tanesinin hikayesi Zonguldak'ta geçer.

Bu hikayeler yeraltı şehri ile alakalıdır.

"İki katlı şehir" imajı her ne kadar maden ocakları ile verilse de ; dünya tarihi literatüründe, Zonguldak yüzyıllardır yeraltı hikayeleri ile biliniyor.

Dünya insanlık tarihinin en eski hikayeleri olan Antik Yunan hikayeleri bir şekilde Zonguldak'a bağlanır. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Cehennemağzı Mağarası, Yunan kültünde ölülerin ve cezalandırılanların hapsolduğu yerdir. İlk hapsedilen ise Zeus'un babası Titanların kralı Kronos'tur.

TANRILAR KRALI ZEUS'UN BABASI KRONOS ZONGULDAK'A HAPSEDİLİYOR.
Her şey Titan Kralı Kronos'un kendi babasına yaptıkları kötülükten sonra kendi çocuklarının da ona yapacağı korkusu ile başlar. Bu neden ile çocuklarını hapseder. Karısı Rhea, en küçük oğlu Zeus'u kocasından kaçırarak bir mağarada yetiştirir. Zeus büyüyünce yanına aldığı bazı Titanlarla babasına karşı savaş açar ve onu yeraltına hapseder. Bu yer yeraltı hapishanesi Tartarostur (Ereğli Cehennemağzı Mağarasının 7 kat altı) . Zeus bu yeri kardeşi olan Hades'e emanet eder.

HADES EREĞLİ'DE YER ALTI TANRISI OLUYOR.
Zeus'un 5 kardeşi vardı. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon. Kardeşlerinden Poseidon'u denizler tanrısı ilan etti. Hades'e de Yeraltı Tanrılığını verdi.

Bu yeraltının cennetten uzak bir yer olan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yeraltı mağarası olduğu hikayelerde anlatılır. Cennet olarak, Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Selanik'in yaklaşık 80 km güneybatısında bulunan Olympus Dağı idi. Zeus ülkesini buradan yönetirdi.

HADES’İN KÖPEĞİ CERBERUS
Kerberos, üç başlı köpektir (Tazı) .Kenarlarında yılanların çıktığı bir canavar. Cezalandırılanların , yeraltından yeryüzüne çıkmaması için Hades'in en önemli yardımcısıdır. Salyaları zehirlidir. Bu canavarın iki başlı, üç başlı kardeşleri vardır. Bunlar başka yerlerde görevlidir. Yunan mitolojisinde en bilinen canavardır. Hikayesi Zonguldak'ta geçer. Dünya'da hikayesi en çok bilinmesine rağmen Zonguldak'ta geçtiği pek bilinmez. Oysa Kerberos günümüzde pek çok filmde hatta Microsoft oyunlarında yer alan kahramanlardan biridir. Bir çok Kerberos ile ilgili heykel ve tablolar mevcut. Kerberus'un bilinmeyen ve önemsenmeyen tek yer belki de Zonguldak'tır.

CERBERUS 'U YERYÜZÜNE ÇIKARAN KAHRAMAN HERAKLES
Çizgi roman ve filmlerinden tanıdığımız Herkül ,aslında Herakles'tir . Zonguldak'ın Ereğli şehrinin antik adı bu efsane isimden gelir.

Herkül veya Herakles , Zeus tarafından cezalandırılan yarı tanrıdır. Zeus tarafından günahlarının atfedilmesi için 12 tane emri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu 12 emrin biri Ereğli'de Cehenemağzı Mağarasında bulunan üç başlı köpek canavarını yer yüzüne çıkarması emredilmiştir. "Herkül" çizgi filmlerden bildiğimiz gibi çok güçlü biridir. 12 görevin sonuncusu olarak Ereğli'ye gelerek bu köpeği yeryüzüne çıkartır. Köpeğin ağzından çıkan salyalar zehirli olduğu için toprağa düştüğünde; bugün halen Zonguldak'ta zehirli bitki olarak bilinen otlar yeryüzüne kaplanır. "Heracleum çiçeği " beyaz olup, deri ile temas ettiğinde, bazen deride su toplanmasına neden olur. Bu ot bölgemizde Tavşancıl otu olarak biliniyor.

Herakles, Zonguldak'ta bilinmeyen önemsenmeyen isimler arasındadır. Ereğli'de heykeli bulunmaktadır. Bazı vatandaşlar bile bu heykelin varlığından rahatsızdır.

OSB'ler ne olacak? Çaycuma ve Gökçebey için kritik görüşme! OSB'ler ne olacak? Çaycuma ve Gökçebey için kritik görüşme!

ZEUS'UN KARDEŞİ DEMETER VE KIZI PERSEPHONE
Yunan Mitolojisinde Demeter ve Persephone önemli yer tutar. Bu efsane kahramanların yaşamlarının bir bölümü Zonguldak'ta geçer. Hikaye, Zeus'un ve kardeşi Demeter'in kızı Persephone , çayırlıkta gezerken Yeraltı Tanrısı Hades'in onu yeraltına kaçırması ile başlıyor. (Tanrı burada kral aslında, fakat krallar mitolojide tanrı gücü sahibi olarak görülüyor) . Demeter`e kızının kaçırıldığını söyleyen Güneş Tanrısı Helios``tur. Kızının kaçırıldığını öğrenen Bereket tanrısı Demeter, Ereğli'ye gelerek yeryüzünü kuraklığa çeviriyor. Bunun üzerine Hades ile anlaşarak , yılın 6 ayında kızı yeraltında , 6 ayda yeryüzünde geçirecektir. Persephone'nin yeryüzünde geçireceği 6 ay yaz , Zonguldak'ta yeraltında geçireceği 6 ay ise Dünya'da kış olacaktır.

ÖLÜLERİ ZONGULDAK'A GETİREN KAYIKÇI CHARON (CANO)
Bugün hızlı su akıntısının oluştuğu yere verdiğimiz ad "Kanyon"dur. "Kanyon" olarak kullandığımız terim bu neden ile adını Charon'dan alır. Ereğli Cehenemağzı Mağarası'na, ölüleri getirip götüren, sandalları ile taşıyan kişinin adı Charon`dur. İnanışa göre; bedeni ölen, fakat ruhları canlı olan,cezası daha onaylanmayan kişilerin, burada ruhlarını arındırmak için getirildiği söylenir. Su sporlarında kullanılan "kano " adını bu efsane kahramandan alır.

Dünya'da en çok bilinen su sporlarında kullanılan kanoların hikayesi Zonguldak'tan başlasa da , ne yazık ki bunu bilmiyoruz. Kano yarışmaları Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Zonguldak'ta yapılmasına rağmen, günümüzde esamesi okunmuyor.

Zonguldak , tarih açısından önemli bir yere sahip. Fakat bu zamana kadar gerek yerel tarih araştırmaları, gerek arkeolojik çalışmalar yapılmadığından değeri anlaşılamıyor. En önemli etken ise Zonguldak’ta halen eski nesil siyaset yapılması.

Zonguldak Latin ülke vatandaşlarının ziyaret ettiği önemli inanç merkezi olabilir.

Hayati Yılmaz ile Zonguldak Tarih

Editör: U. G.