Bayram dönüşü çilesi başladı! Yollarda son durum! Bayram dönüşü çilesi başladı! Yollarda son durum!

Ankara Üniversitesi, Kamu Hastaneleri kapsamında çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapacağını ilan etti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine istinaden gerçekleştirilecek olan bu sözleşmeli personel alımında; Büro Personeli, Hastabakıcı, Şoför, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Hemşire, Fizyoterapist, Diğer Sağlık Personeli, Röntgen Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri pozisyonları için başvurular başladı. Alım sürecine ilişkin tüm ayrıntılar duyuruldu.

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN GENEL BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında yer alan niteliklere sahip olmak,

• 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavlarından lisans düzeyinde KPSSP3, önlisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde ise KPSSP94 puan türlerinden birine girmiş olmak,

• Daha önce çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden ihraç edilmemiş olmak,

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Kamu hastanelerindeki personel alımı için aranan özel nitelikler ise şöyle sıralanabilir:

• Büro Personeli pozisyonları için Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Bilgi Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi gibi önlisans programlarından mezun olmak,

• Destek Personeli (Hastabakımı) için Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olmak ve 01.01.1989 veya sonrasında doğmuş olmak,

• Şoför pozisyonu için Ortaöğretim mezunu olmak, geçerli © ve (D) sınıfı sürücü belgelerine (eski E sürücü belgesi dahil) ve psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak, alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle ehliyete işlem yapılmamış olmak ve 01.01.1989 veya sonrasında doğmuş olmak,

• Temizlik Personeli için Ortaöğretim mezunu olmak, MEB onaylı Hijyen Sertifikasına sahip olmak ve 01.01.1989 veya sonrasında doğmuş olmak,

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Ortaöğretim mezunu olmak, geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 01.01.1994 veya sonrasında doğmuş olmak,

• Tekniker, Hemşire, Fizyoterapist, Diğer Sağlık Personeli, Röntgen Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri gibi sağlık pozisyonları için ilgili önlisans veya lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir.

Ankara Üniversitesi’nin memur alım süreci ile ilgili bilgiler ise şu şekildedir: Ankara Üniversitesi tarafından yapılacak memur alımı için başvurular, 15 Mayıs’tan 29 Mayıs 2024 tarihine kadar üniversitenin resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu süreçte dikkate alınması gereken tüm detaylar ilgili platformda yer almaktadır.