Zonguldak’ın merkezinde İncivez Mahallesinde tarihi mezar taşları üzerinde yazanları İsmail Üstünyer tercüme etti.

Mezar taşlarındaki kitabelerin bazılarının tercümesi:
………….

“Genç iken girdim şu madene, oldum ihtiyar!

Elli beş sene (madende)eyledim sıhh-ı baliğ (sağlıklı yaşadım),

Ceher! (Gün yüzü görmeden)

(Her şeyi) irfanı madende izhar eyledim (madende öğrendim).

Hâsıl ettim yeryüzünden hayli …..

Oldu tevfik-ül hayr …..

Çok zamanevvel ….. oldum kâmkâr (bahtiyâr),

Şimdi hakir (değersiz) ….. ettim (oldum) sual-i terk ile,

Maksadım ancak cemâli (güzeli)Hazreti …..

Zât-ı kerîm olanlardan ….. (isteğim) budur:

Eylesinler ruhuma bir fatiha benden sonra.

27 Zilhicce 1325 (1909)

………….

Diğer kitabenin tercümesi:

“İşkodra Vilayeti’ne mülhak (bağlı) Bar Kazası’nın Togamil Mahallesi’nde tevellüd (doğma) ve burada ikmâl-i hayata müstahak eden (hayatını geçiren) fukaraperver (yardımsever) ve hayır, hasenatsever (güzelliksever) madenci El-Hac (Hacı) Ahmet Ali Ağa’nın ruhuna rıza illah-i teala (Tanrı rızâsı için) el-fatiha.”

18 Kanunevvel (Aralık) 1323 (1907)

Karabük'te feci kaza! 1 ölü 5 yaralı! Karabük'te feci kaza! 1 ölü 5 yaralı!