Uzun Mehmet, Zonguldak'ta Türkiye'nin ilk taş kömürünü bulan kişi olarak tarihe geçmiştir. 1820'li yıllarda Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kestaneci Köyü'nde yaşadığı bilinir. Ereğli'nin tanınan ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesindendir. İstanbul'da deniz eri olarak askerlik yapmıştır.

KÖMÜR NASIL BULUNDU?

19. Yüzyılda İngiltere'den ithal edilen kömür için Padişah 2. Mahmut bir ferman çıkardı. Padişah fermanında yurdun dört bir yanında kömür aranması emri yer alıyordu. Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet terhis olurken kendisine kömür numunesi gösterildi ve memleketine döndüğünde bunu araması emredildi.

UZUN MEHMET KÖMÜRÜ NEREDE BULDU?
Memleketi Ereğli'ye dönen Uzun Mehmet, bir gün Kösedağı mevkiinde yer alan Neyren Köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için çok sıra vardır. Sıra beklerken dere kenarında dolaşan Uzun Mehmet bu sırada siyah taşlara rastlar. Bunların askerde kendisine gösterilen siyah taş ya da halk adlandırmasıyla yanan taş olduğunu anlar.

Balıkçılar geri döndü! Tam 300 ton! Balıkçılar geri döndü! Tam 300 ton!

ÜLKEMİZDE KÖMÜR NE ZAMAN BULUNDU?
Bunlardan biraz toplayıp evde yaktığı ocağa atar ve taşların yandığını görür. Ertesi gün bu taşlardan bir çuvala doldurup İstanbul'a götürür. 2. Mahmut Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirir ve ömür boyu 600 kuruş maaşa bağlar. Böylece taş kömürünün ülkemizde bulunuş tarihi 8 Kasım 1829 kayda geçer.