Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) AR-GE Birimi tarafından hazırlanan “Know What You Breathe: Mobilizing Communities for Air Quality in the Black Sea Basin (Soluduğun Havayı Tanı: Karadeniz Havzasındaki Hava kalitesi için Toplulukları Harekete Geçirme)" başlıklı proje Avrupa Birliği, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programına sunulan 151 proje teklifinin değerlendirilmesi sonucunda yaklaşık 1.108.214,62 euro destek almaya hak kazandı. Aldığı destek ile birlikte projenin toplam bütçesi yaklaşık 40 milyon TL’ye ulaştı.
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı, Avrupa Birliği’nin 2021-2027 bütçeleme dönemi, AB’nin Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Akdeniz Havzasındaki komşu devletler ve toplumlar arasındaki iş birliğini güçlendirme, bölgede istikrar, refah ve güvenliği arttırma amacıyla oluşturduğu Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında yürütülen çok taraflı bir iş birliği programıdır.
Karadeniz Havzasında gerçekleştirilecek bilinçlendirme çalışmaları ile hava kalitesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje, ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bugüne kadar destek aldığı en büyük proje olma özelliğini taşıyor. Destek almaya hak kazanan proje, 2023 yılında ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun teşvikleri ve yönlendirmesi ile çalışmalarını hızlandıran ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve bünyesindeki AR-GE Koordinasyon biriminin en büyük başarısıdır.
ZBEÜ Teknoloji Transfer Ofisinin yürütücülüğünü üstlendiği ve 24 ay sürecek olan projenin ortakları arasında Bulgarian Association for Transfer of Technology, Odessa State Environmental University, Galati Tehnopol Association ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yer alıyor.
Koordinatörlüğünü Doç. Dr. Gökhan Gürbüz’ün, Danışmanlığını Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun, Koordinatör Yardımcılığını Doç. Dr. Bayram Gökbulut ve Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Demirel Bayık’ın üstlendiği projenin ekibi; Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Doç. Dr. Çağlar Bayık, Dr. Öğr. Üyesi Behice Ceyda Cengiz, Arş. Gör. Dr. Elif Öztekin ve Öğr. Gör. Dr. Fatma Hilal Gümüş ve Fatemeh Ghasempour'dan oluşuyor.
Proje ekibi, desteklerinden dolayı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürlerini sundu.
Rektör Özölçer ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin her alanda etkin olduğunu vurgulayıp, proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.