Gün geçmiyor ki yazılı ve görsel basında okullarımızda yaşanan fiziksel ya da psikolojik şiddet olayına tanık olmayalım.

CİMER üzerinden her gün yüzlerce şikâyet yapılmakta.

Çocukların iyi bir eğitim alması üzerinde ittifak yapması gereken tüm paydaşların arasındaki bu çatışmaların nedeni nedir?

Hırslarımız, egolarımız, kibrimiz ya da cehaletimiz mi?

Okullardaki şiddetin nedeni, özgüvenli cehaletin esir ettiği bazı veliler mi, işinin hakkını veremeyen-

vermeyen öğretmenler mi, yoksa liyakat sahibi olmayan yöneticiler mi?

Çözümün parçası olabilme makamında olanlar, egolarının esir olmuşlarsa, adil değillerse etik değerlere ve ilkelere sadık kalamıyorlarsa okullarda meydana gelen şiddet olaylarının müsebbibi değiller midir?

Çocuğu için en iyisini isteyen ebeveynlerin öğretmenlerle, okul yönetimiyle bazen de diğer velilerle yaşadığı fikir ayrılıklarının-çatışmaların temelinde bilgi eksikliği ya da doğru zamanda doğru şekilde kurulamayan iletişimler mi yatmaktadır?

Çatışmalar, yönetimden anlamayan “idarecilerden” mi, yoksa ergenliği bitmemiş anne babaların oluşturduğu bazı velilerden mi kaynaklanmaktadır?

Yönetimde asıl maharet yöneticinin ve çalışanın haddini bilmesi, kendini bilmesi, kendi değer ve yeteneklerini, sınırlarını çok iyi tanıması değil midir?

Haddini bilmek insanın ulaşabileceği önemli bir erdemdir. Çatışmaların bir nedeni de “haddimizi bilmemek” mi, işimizin hakkını verememek mi?

Velilerimizin, öğretmenlerimizin ve de yöneticilerimizin haddini bilmesi kendi yetenek ve değerinin farkında olması gerekmez mi?

Veli olmadığı halde okula gelip torunu, yeğeni, kuzeni, kardeşi hakkında bilgi almaya çalışan kişiler midir çıkan krizlerin sebebi?

Oysa bizim mevzuatlarımızda velinin kim ya da kimler olduğu açıkça belirtilmektedir. Öğrenci velisi; öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenip eğitimiyle ilgilenen kişidir. Bu nedenle öğrenciler ile ilgili bilgiler sadece velilerle paylaşılabilir.

Öğretmen, veli ya da okul yöneticileri arasında yaşanan görüş ayrılıklarından sonra yapılan ve büyük bir çoğunluğu asılsız olup sıradan bir işlemle kapatılan, inceleme-soruşturmaya konu olanların da geneli daha inceleme aşamasında dosyanın işlemden kaldırılmasıyla neticelenmekte.