Zonguldaklı Psikolog Hava Orhan intihar vakalarının bulaşıcı olduğunu belirterek medyada çıkan haberlerin detaysız bir şekilde verilmesi gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde kopya intihar vakalarının yaşandığını da ifade eden Orhan, kişiyi intihara sürükleyen nedenleri de sıraladı.

Psk. Hava Orhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KURUMLAR BİREY VE TOPLUMLA KAYNAŞAMADA BAŞARISIZ

İnsan olmanın koşulu başkası tarafından görülmektir. Bu da kamusal alanda var olmaktır. Kamusal alan; tüm yurttaşların kolayca erişebileceği kamuoyu oluşturabilecek iletişimsel eylemlerdir. Ortak dünyada birleşmek insanın özüdür. Ancak ne var ki toplumsal bütünleşme- ve düzenleme- arasındaki ilişki sürekli değişkenlik göstermektedir. Buna göre var olan kurumların birçoğu birey ile toplumun bağlantısını kurmada başarısız olduğunda, bu bütünleşme - veya düzenleme-den herhangi biri çok düşük veya çok yüksek derecede olduğunda intihar oranları yükselir. Modern toplumun en bütünleştirici kurumu olan aile bile bu görevi yapmada başarısız olacaktır. Çünkü intiharı artıran aynı aşındırıcı koşullara aile de maruzdur.

EN ÇOK KADINLAR İNTİHAR EDİYOR

İntihar; genellikle en özel ve kişisel bir edim olarak insanların dayanılmaz boyuttaki psikolojik acılarından kaçma girişimi olan bir öz kıyımdır. Kişilerin algıladıkları yük olma hali fazla ve aidiyet hisleri az ise ölüm arzuları yüksektir. Ayrıca ölüm arzusunun yanı sıra kişinin kendisine zarar verme kabiliyeti ya da gücü olmalıdır. Çeşitli duygu durum bozukluğunun yanı sıra mevsim geçişlerindeki depressif ruh hali gibi psikolojik faktörler dışında, yaşanan stresli yaşam olayları, başarısızlık, ekonomik problemler, terk edilme fiziksel ve cinsel istismar, suçluluk, umutsuzluk, doğal afet, gibi olaylar intihar davranışı için risk oluşturabilecek stresli yaşam olaylarıdır. Dünyada ölüm nedenleri içerisinde 15. sırada olan intihara bakıldığında kadınların erkeklere göre daha fazla intihar girişiminde bulunurken; erkekler kadınlara göre daha fazla tamamlanmış intihar girişiminde bulunurlar. Bunun önemli sebeplerinden biri erkeklerin daha keskin (silah vb.) yöntemler tercih etmesi, kadınların ise (ilaç vb.) kurtulabilme ihtimali daha yüksek olan yöntemler tercih etmesidir.

Süleyman Batak hoca hayatını kaybetti! Süleyman Batak hoca hayatını kaybetti!

TAKLİT İNTİHARIN NEDENİ ÇIKAN HABERLER

 İntihar ile ilgili bilinmesi gereken bir önemli nokta da intiharın bulaşıcı olduğudur. Bu nedenle özellikle medyada intihar ile ilgili haberler verilirken intiharın herhangi bir şekilde övülmesi, ölen kişinin olumlu bir tabloda verilmesi, intihar ile ilgili gereğinden fazla detay verilmesi toplumda kopya intihar dediğimiz öykünmeci intiharların görülmesine sebep olabilmektedir.

İNTİHARDAN BAŞKA SEÇENEĞİ GÖRMEZLER

Aslında intihar yaşama bir alternatiftir. Çelişkili gibi görünse de intiharla ilgili iki temel gerçek vardır. (a) bir kişi sırf kendini depresif, rahatsız ya da bunalmış hissediyor diye intihar etmez ve  (b) neredeyse tüm vakalarda, kişi kendisine mantıklı görünen sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulunur. Genellikle intihara eğilimli kişiler zihinsel daralmalardan mustarip olduğundan, intiharın alternatifi olan seçenekleri göremez.  Yaşam seçeneklerine karşı bakış açılarını genişletmesine yardım ederek intiharın tek seçenek olmadığını görmesi – gösterilmesi- gerekir.

İNTİHARI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

İnsan doğası gereği kendisini koruma ve hayatta kalma içgüdüsüne sahiptir. Buradan bakıldığında bireysel bir olgu olarak görülen intihar kavramı toplumsal norm ve değer yargılarından etkilenmektedir. Bireyin gerçekleştirdiği intihar eylemi toplumsal düzene karşı yöneltilmiş ciddi bir tehdit olarak algılanabilmektedir. Çünkü her intihar eylemi sonucu gerçekleşen ölüm, toplumsal bir sorumluluğu da beraberinde getirir. İntihar bir yanıyla toplumsal normlara karşı çıkış, düzene karşı bir baş kaldırıştır. İstatistikler, intihar davranışında bulunan bireylerin, çevresinde bulunan kişilere intihar edeceklerinin mesajını verdiklerini göstermektedir. Bu sinyalleri anlamak ve intiharı önlemek için, gerek devlet gerekse STK’lar gerekli politikalar geliştirip sosyo-ekonomik-psikolojik destek sağlanarak bireye gerekli aidiyet hissi verilmeli yalnız ve çaresiz olmadığı gösterilmelidir.

Aksi halde ölen, birey değil toplumdur!”