Zonguldak Kömürspor resmi sosyal medya hesabı açıldı! Zonguldak Kömürspor resmi sosyal medya hesabı açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi Kentsel SitAlanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde kalan "Eğitim Tesisleri"neilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar PlanıDeğişikliği teklifinin Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 29.12.2023tarihinde alınan 334 sayılı kararı ile değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını KorumaGenel Müdürlüğü) sunulduğu, söz konusu İmar Planı Değişikliği Teklifinin Bakanlık Makamının29.01.2024 tarih ve 8636731 sayılı Olur'u ile 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı HakkındaCumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilerek, mevzuat gereğince 30(Otuz) gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yerebilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerinbelirtilerek bilgilendirme ilanının asılması talimatlandırılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 29.01.2024 tarihinde onaylananKNİP:671044928 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği veKUİP:671044929 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile planaçıklama raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince 15.02.2024tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile 15.03.2024 tarihi mesai bitimine kadarZonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunanilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlMüdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkinyapılacak itirazlar ise 30 (Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir.

  
Editör: Bekir Ekici