Ülke olarak
tasarruf tedbirlerine
pek de yabancı değiliz.

Son olarak kamuda tasarruf tedbirlerine
ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi
17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Taşıtlar, binalar,
istihdam, idari yapılanma,
yurt dışı geçici görevler,
enerji ve atık yönetimi,
haberleşme giderleri
Ve diğer cari harcamaları
içeren tasarruf alanlarının
uygulanmasından
her kademedeki
yöneticiler sorumlu olacak.

Çok uzağa gitmeden geçmiş
yıllara ait uygulamalara ilişkin
birkaç örnek verelim.

“Kamu kurumlarında taşıt kullanımında
tasarruf sağlamaya yönelik gerekli
tüm tedbirler alınacaktır”
2017 (Orta vadeli program)

“Kamu harcamaları ile ilgili tasarruf
tedbirleri alınmaya başlandı”
2018 (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

“Kamu kurum ve kuruluşlarınca
acil ve zorunlu haller dışında her ne
suretle olursa olsun
yeni taşıt edinilmeyecek”
2021 (Cumhurbaşkanlığı Genelgesi)

“Temsil ve ağırlama ödenekleri,
zorunlu haller dışında kullanılmayacak”
2021 (Cumhurbaşkanlığı Genelgesi)

                             ***

AK Parti döneminde “Tasarruf Tedbirleri”
ile ilgili 11 genelge yayımlandı.

Bu genelgeler ve sonuçlarını da
örneklendirelim.

2021 -23 “Taşıt alımları” kalemine
bakıldığında, yüzde 20 azaltılması
hedeflenen taşıt sayısı
yerine üç kat harcama
yapıldığını görüyoruz.

Kamuoyunda en çok eleştirilen
“temsil ve tanıtma masrafları”
dört yıl önce 133 milyon lirayken,
2023’te 2 milyar liraya yaklaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
verilerine göre merkezi yönetim bütçesi deprem felaketinin yaşandığı
2023 yılında 1,37 trilyon TL açık verdi.

                         ***

Kamuda yapılacak tedbirlerle 3 yılda
100 milyar TL ilk bir tasarruf öngörülüyor.

En çok şikayet edilen adil vergilendirmeye
dayalı kamu gelir ayağının planlanmaması tasarruf paketinin en büyük eksiği olarak görülüyor.

Bu eksik dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı gözeterek ve daha fazla enflasyona ezdirmeden her alanda hayata geçirilmeli.

Tasarruf tedbirleri geçmiş uygulamalarda
olduğu gibi kağıt üzerinde kalmamalı.
Rutin yapılacak denetimlerle disipline edilmeli.

Ayrıca;
tasarruf paketinin
içinde yer alan;
Lüks araç ,bina ve eşyalar
yüksek ve çoklu maaşlar,
lüks otellerde yapılan temsiller,
gereksiz enerji tüketimi gibi kalemlere 
zaman gözetmeden sürekli olarak dikkat edilmesi gerekiyor.

Öngörülen tasarruf oranı bütçe açığıyla kıyaslandığında “devede kulak” görülse de
israfın önüne geçilmesi için geç kalınmış önemli
bir adım.
3 yılın sonunda hangi “yaraya merhem”
olduğunu hep birlikte değerlendireceğiz.

Kalın Sağlıcakla.

Haftanın Sözü
Ayağını yorganına göre uzat.