Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, çeşitli kadrolarda sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Hemşire, Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri, Acil Tıp Teknikeri, Büro Personeli, Güvenlik ve Destek Personeli gibi birçok alanda istihdam edilmek üzere KPSS puanı ile 99 kişi alınacak.

Başvurular 23 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında şahsen veya vekalet yoluyla alınacak. Başvuru süreci sonrasında, adayların belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreci başlayacak.

Atatürk Üniversitesi 99 Sözleşmeli Personel Alımı Kadro Dağılımı ve Aranan Şartlar

sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları

sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları 2

sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları 3

sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları

sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartları 5

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2022-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

 1.4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

- Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi

- Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi

- Sertifika ve belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti

- Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Kimlik Fotokopisi

- Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

Başvuru yapacak adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde

doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) İlanda

belirtilen müracaat birimlerimize şahsen veya vekalet vermek suretiyle başvuru yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan

başvurular ile posta, faks ve e-mail ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2022 Kamu

Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü

ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin,

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek

taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden

istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında

ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

Siyasete mi atılıyor? Dr. Tunç Çelebi'den son duyuru! Siyasete mi atılıyor? Dr. Tunç Çelebi'den son duyuru!

- İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği Merkez/Taşra birimlerimizde kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona) başvurabilecektir. Birden fazla ilana (pozisyona) başvurusu

tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan

adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 - Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

- İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan

edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel

şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan

dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu

kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.