Bu da Fevkani Köprü hatırası! Bu da Fevkani Köprü hatırası!

Zonguldak Nostalji editörü Yüksel Yıldırım Atatürk Devlet Hastanesi’nin tarihini yazdı.

Yıldırım’ın paylaşımı şu şekilde:
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 1 Şubat 1969 tarihinde inşaatı tamamlanıp 455 fiili yatak kapasitesi ile 12 Kasım 1974 ‘de SSK Hastanesi olarak hizmete girmiştir. Büyük illerimizdeki hastanelerimize taşradan sevk edilen hasta sayısındaki artışı önlemek, bölgesinde tedavi olan hasta mağduriyetini gidermek, zaman ve emek kaybını önlemek amacıyla yapılan düzenleme ve iyileştirmeler sonucu 16 Ekim 1995'de Bölge Hastanesi olması uygun görülmüştür. Hastane, 20 Şubat 2005 tarihinden itibaren Çalışma Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına devri ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi adını almıştır. 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığının tasarruf ve talimatları doğrultusunda, bünyesine Zonguldak Devlet Hastanesini de katarak bir ana, bir ek bina ile 753 fiili yatak kapasitesine ulaşıp hizmet vermekteyken, Ankara 1.İdari Bölge Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile bu birleşme iptal edilmiştir. Hastane halen ana binada 503 yatak ile 67 uzman hekim, 23 pratisyen hekim olmak üzere toplam 582 personeli ve ayrıca hastaneye bağlı olarak Kozlu ek binasında 5, Kilimli ek binasında ise 4 poliklinik ile vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermektedir.