ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine İki yeni bölüm ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine İki yeni bölüm

Şehrimizdeki Üniversitenin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi'dir (Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mekteb-i Alisi). Türkiye Cumhuriyeti'nin madencilik alanında maden mühendisi yetiştiren ilk yüksekokulu olma özelliği taşımaktadır. Türkiye’deki “Türk Maden Teknik Elemanı” miktarının yetersizliği dikkate alınarak, madenciliğin ihtiyaç duyduğu mühendisleri yetiştirmek üzere 1924 yılında Ticaret Vekâleti’nin kararı ile kurulmuştur.

1927 - 1928 döneminde 16 kişi ile ilk mezunlarını veren yüksek okul, 1928 -1929 döneminde 12, 1929 -1930 döneminde 17, 1930 -1931 döneminde de 25 kişi olmak üzere 7 yılda, 4 sınıftan toplam 70 mezun vermiştir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ…

1924 -1925 döneminde açılan Mühendis Mektebi 1930 -1931 mezunlarını verdikten sonra, mühendis eğitimi durdurulur ve 13.06.1931 tarihinde okul kapatılır. Bu karar nedeniyle okulu bitiremeyen, hepsi lise mezunu, 1930-1931 döneminin üçüncü sınıftan 9, ikinci sınıftan 3, birinci sınıftan 25 olmak üzere toplam 37 öğrenci de İstanbul'daki yüksek okullara nakledilirler. Daha sonra aynı binada Maden Meslek ve Başçavuşları okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında İstanbul’a taşınmıştır. 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak’ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul 1184 Sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür. Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesine bağlanmıştır.

KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ…

Zonguldak Mühendislik Fakültesi 11.07.1992 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak kendi Rektörlüğüne bağlanmıştır

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin ismi 11.04.2012 tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6287 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca “Bülent Ecevit Üniversitesi” olarak, bugün ise “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” eğitim ve öğretime devam etmektedir.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ VE DÖNEMLERİ…

1924 Mehmet Refik Fenmen

1992-1992 Prof. Dr. Üstün Dikeç

1993-2002 Prof Dr. Ramazan Özen

2002-2010 Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz

2010-2017 Prof Dr. Mahmut Özer

2017-2018 Prof Dr. Ali Azar

2018-2022 Prof Dr. Mustafa Çufalı

2022- ……. Prof Dr. İsmail Hakkı Özölçer

Editör: Tuğçe Atalar