Emekli banka promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli banka promosyonları güncellendi: Hangi banka ne kadar veriyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin işçi alımı kapsamında, bayan ve erkek adaylar ortasından olmak üzere ortaöğretim mezunu 465 temizlik görevlisi alımı yapacak. Müracaat süreçleri 11 Mart 2024 tarihinde sona erecek. 
 Temizlik Görevlisi Alımı İş Başvurusu Şartları
ASHB Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;
A) Genel Kurallar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle müracaat yapılan durum için istenilen kısımdan mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli işçi konumu için belirlenen tahsil seviyesinin üstü bir tahsil seviyesinde mezun durumda olup, bu tahsil seviyesinde KPSS puanı bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)
c) Bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B hususuna eklenen; “Bu formda istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kuralını sağlıyor olmak.
Kontenjanlar ve Özel Şartlar
Aile Bakanlığı (Ashb) 465 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak - GÜNcel 3Aile Bakanlığı (Ashb) 465 Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak - GÜNcel 4
Müracaat Tarihleri, Formu ve Yeri
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı başvuruları 21 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri ortasında Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
Belirtilen mühlet içinde Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı üzerinden yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Editör: Bekir Ekici