Zonguldak'ta psikologlar, Zonguldak Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne başvuru yaparak Psikologlar Derneği kurulması talebinde bulundu.
“Psikologların meslek haklarının korunması ve geliştirilmesi, aralarındaki dayanışma ve iletişim kanallarının artırılarak mesleki gelişim standartlarının yükseltilmesi, bu dayanışmanın meslek sahiplerinin ve ülkemizin yararına kullanılması, psikologların yetki alanında bulunan faaliyetleri yetkisiz olarak yapan diğer kişilerin yasal bildiriminin yapılması, ruh sağlığı alanında çalışan meslek mensuplarının gelişiminin desteklenmesi ve bu alanda verilen eğitimlerin kalitesinin artırılması için çalışmalar yapılması, ruh sağlığı alanında çalışan diğer meslek örgütleri ile işbirliği yapılması, toplumdaki engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar için sosyal hizmet çalışmaları yapılması, ülke yararına sosyal politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlanması, psikolojinin uygulama alanları olan; klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri psikolojisi, din psikolojisi, spor psikolojisi, adli psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, trafik psikolojisi, psikoteknik ve diğer uygulama alanlarıyla ilgili çalışmalar yürütülmesi, ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için her türlü destek faaliyetinde bulunulması, bu amaçları gerçekleştirebilmek için federasyon ve konfederasyonlara üye olmak amacıyla kurulmuştur.”
İşte kurucular listesinde yer alan isimler:
   ADI SOYADI                     DERNEKTEKİ GÖREVİ                         MESLEĞİ
1-Hava Orhan                      Geçici Yön.Kur.Bşk.                          Psikolog      
2-Savaş Kurt                        Geçici Başk. Yrd.                              Psikolog   
3- Şule  Abacı Erel              Geçici Sekreter                                Uzmn Klnk  Psikolog          
4-Çağdaş Toraman             Geçici Sayman                                Uzmn Klnk  Psikolog             
5-Engin Can Demirbilek     Kurucu Üye                                      Psikolog                 
6-Zeynep Bilgin                    Kurucu Üye                                      Psikolog           
7-Senem Korkmaz                Kurucu Üye                                      Psikolog          
8-Nazlı Koç                             Kurucu Üye                                      Psikolog             
9-Ayşenur Altuntaş              Kurucu Üye                                      Psikolog                
10-Sena Çalıcıoğlu                Kurucu Üye                                      Uzmn Klnk  Psikolog                 
11-Aslıhan Doğancı                Kurucu Üye                                     Psikolog

Akın'dan birlik beraberlik mesajı! "Dikkatli olun" Akın'dan birlik beraberlik mesajı! "Dikkatli olun"

Editör: Şeyma Kaya