Hamburger yeme yarışması yapan 8 yaşındaki Eftelya hayatını kaybetti! Hamburger yeme yarışması yapan 8 yaşındaki Eftelya hayatını kaybetti!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyuna duyurdu. Bakan Şimşek, kamu araçları, binaları, istihdamı ve yurt dışı gezileri gibi bir çok alanda alınan önlemleri açıkladı.
Açıklamalar arasında yeni başlayan ve henüz başlamamış, aciliyeti olmayan kamu yatırımların durdurulması, araçların satışı ve lojman kiralarının piyasa şartlarına göre revize edilmesi de var.
Ekonomik tedbirler için yapılan bu açıklama şehirde en çok konuşulan konuların başında geldi.
Bakan Şimşek’in; “Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15” kesinti açıklaması ile fiziki ilerlemesi yüzde 75’in altında olan yatırımları öncelikli olmaktan çıkaracaklarını söylemesi gözleri Zonguldak’ta başlayan veya başlama aşamasında olan projelere çevirdi.
ARAÇ SATIN ALIMLARI DURDU
Yeni araç satın alma ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut taşıt kiralama sözleşmeleri izin alınmadan yenilenmeyecek.
Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da çok sıkı kural ve izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek.
İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.
Yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz.
BİNA KİRALAMALARINA VE LOJMANLARA YENİ DÜZENLEME
Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz.
Kamu istihdamında birinci husus 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda belirlenecek. Destek personel sayısını belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz.
Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre sadece bir yerden YK ücreti alıyor. YK ücretlerine üst sınır getireceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor, Meclis'in takdirinde olan hususlardır.
DEFTERDARLIK VE VERGİ DAİRELERİ BİRLEŞECEK
İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek, mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz.
Birçok ilimizde HMB'nin defterdarlık ve vergi daireleri var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha iyi hizmet sunacağız. İki birimi birleştireceğiz.
Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görev harcamalarını sınırlandırıyoruz. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.
Enerji ve atık yönetimi önemli bir alan. Enerjide dışa bağımlılığımızın olduğu malum. Kamuda enerji verimliliğini artıracağız.
Haberleşme ve iletişim giderlerinde dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik yazışmaya geçişi yaygınlaştırıyoruz. Kurumsal arşivleri elektronik ortama taşıyoruz.
GEZİ VE KOKTEYLLER YASAKLANDI. ZORUNLU HALLER DIŞINDA DEMİRBAŞ ALIMLARINA YASAK
İlk olarak 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Devam eden yıllarda kesintili ödeneği baz alacağız. Uluslararası bayramlar hariç gezi ve kokteyl düzenlenemeyecek. Zorunlu haller hariç mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımlarını DMO yapacak.
YATIRIM ÖDENEKLERİNDE YÜZDE 15 KESİNTİ
Bu sene için deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidiyoruz. Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama yatırımı yapılamayacak. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini bu çerçevede aşamayacak. Biz kendilerine ilave ödenek vermeyeceğiz.
DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARININ DURUMU
2024 yılında bütçedeki bütün harcama alanlarını gözden geçireceğiz. Verimsiz olanları sonlandıracağız.
Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidiyoruz. Yatırım ödeneklerindeki yüzde 15'lik kesintiyi öncelikli alanlara kanalize edeceğiz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'e ulaşan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremi sonrası planlanan projeleri önceliklendireceğiz."
ZONGULDAK YİNE Mİ KAYBEDECEK?
Ak Parti iktidarının en fazla yatırım yaptığı yıllarda bir türlü hak ettiği yatırımları alamayan Zonguldak’ta son 3-4 sene başlayan yatırımların devamında yapımına başlayan ve yapımı gündemde olan projelerin bu sefer de tasarruf genelgesine takılması gündemde.
Bunların başında Zonguldak – Filyos yol ve tünel bağlantıları, Lavuar Alanı Projesi, Üniversite ve yurt binaları, Zonguldak İl Özel İdaresi’nin yapmayı planladığı projeler de yer alıyor.