Zonguldak İŞKUR il Müdürlüğü Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na alınacak  iki adet koordinatör için ilan verdi. Üç Kasım 2023 tarihinde başlayan koordinatör alım ilanı 10 Kasım’da sona erecek. Koordinatör adayları mülakata tabi tutulacak. Zonguldak Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na alınan iki koordinatör ADEM ve SODEM çalıştırılacak.

Koordinatör alım şartları şöyle:

TC vatandaşı olmak,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

Çalışmasına engel bir durumun olmaması,

18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Zonguldak merkez ilçesini sosyo-kültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu ve sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak,

En az B sınıfı sürücü belgesi ne sahip olmak ve aktif araç kullanmak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli bulunmamak.

ÖSYM tarafından geçerli 2022 2023 KPSS puan türünden en az 60 puan almak,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası sahibi olmak veya lisans eğitimi nde bilgisayar dersi aldığını gösteren transkript belgesi sunmak ve aktif olarak bilgisayar programlarını kullanmak,

Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinin ardından hayat normale dönüyor! Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinin ardından hayat normale dönüyor!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülakat komisyonu veya vakıf mütevelli heyeti mülakat sonucunda personel alıp almama ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.