Zonguldak’ın tarihi ve kültürünün korunmasına yönelik çalışmaları ile bilinen Ekrem Murat Zaman Zonguldak merkez Fener Mahallesi’nde sit alanında yapılan plan değişikliğinde anaokulu ve ortaokul planlamasına dikkat çekti.

Alkollü sürücü canından ediyordu! Alkollü sürücü canından ediyordu!

Zaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

FENER SİT ALANDA YAPILAN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNDE İLK GÖZE ÇARPAN  ANAOKULU VE ORTA OKUL PLANLAMASI.

"Plan değişikliğine konu alan sınırları dâhilinde kalan 15 Ada 10 Parsel, 424 Ada 1 Parsel ve 425 Ada 1 Parselin mülkiyeti Türkiye Taşkömürü Kurumu’na aittir. 15 Ada 7 Parselin mülkiyeti ise Türkiye

Eğitim Derneği’ne aittir. Planlama alanı içinde TTK Bakım Ünitesi ve spor sahası yer almakta, alanın diğer kısımlarını boş ve ağaçlık alanlar oluşturmaktadır.

Plan değişikliğine konu alanının da büyük bölümünün sınırları içinde kaldığı alan Mülga (kaldırılan) Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.05.1996 gün ve 4596 sayılı kararıyla kentsel sit ve 3. derece doğal sit alanı olarak belirlenmiştir.

Doğal sit alanına ilişkin hazırlanan raporla, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 02.09.2020 tarih ve 93 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.01.2021 tarih ve 15009 sayılı Olur’u ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak belirlenmiştir.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.03.2023 tarih ve 8132 sayılı kararı ile planlama alanı yakın çevresinde yer alan, 13 Ada 5 Parsel, 15 Ada 13, 8, 10 ve 9 Parseller tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma alanından çıkarılmış, kültür varlığı koruma alanı sınırları ile 1. Grup anıtsal yapı ve 2. Grup sivil mimarlık örneği yapıların yer aldığı ve karar ekinde bulunan 1/1000 ölçekli haritanın onaylanmasına karar verilmiştir."

Editör: U. G.