Doç. Dr. Onurcan Yılmaz'a Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü Doç. Dr. Onurcan Yılmaz'a Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Stratejik AR-GE Projelerini Destekleme Programı B Grubu Proje Çağrısı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğretim elemanı Öğr. Gör. Şeyda Kaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı “Çeşitli Kanserlerde EAG1 İyon Kanalının Rekombinant Nanobody Anti-EAG1.Nb ve İmmünotoksin Anti-EAG1.Nb-DT ile Teşhis ve Tedavi Amaçlı Hedeflenmesi” başlıklı proje başvurusu kabul edildi.

Proje kapsamında, konvansiyonel tedavi yaklaşımlarına kıyasla yüksek etkinlik ve düşük yan etki gibi
avantajları ile tercih edilebilir bir yaklaşım olan hedefe yönelik tedavi yaklaşımı geliştirilecek. Çeşitli
kanser türlerinde ekspresyonu arttığı bilinen ve sağlıklı dokularda sınırlı ekspresyona sahip bir
potasyum kanalı olan EAG1’in in vitro tanı ve tedavide uygulanabilirliği araştırılacak.