Fevkani Köprüsü’nün yıkımı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Köprünün yıkım ihale bedeli ile köprüden çıkacak hurdanın bedeli arasındaki uçurum da tartışma konusu oldu. İhale, hurda malzeme karşılığı 3 milyon 450 bin TL’ye verilirken, belediye yetkililerince açıklanan çelik miktarı üzerinden bile çelik hurdanın en az tutarının 12 milyon lira olması soru işaretleri doğurdu. Zonguldak Belediyesi’nin bu farkla ilgili açıklama yapması isteniyor.

Zonguldak kent merkezinin ulaşımının 5 ayaklı yapısıyla bağlantısını sağlayan Fevkani Köprüsü’nün yıkım işleri devam ederken tartışmalar da sürüyor. Köprü altı esnafının işyerlerini boşaltmamaktaki ısrarı karşısında belediyeden kiralanan dükkanların ikiye bölündüğü, bir bölümünün kiraya verildiği, bazı dükkanların yüksek bedellerle üçüncü şahıslara kiralandığı, bazı dükkan sahiplerinin 40 aydır kira ödemediği gibi iddialarla kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Oysa bu hususlar tamamen belediyenin sorumluluğunda. Eğer belediye bu durumlara göz yummuşsa, müdahale etmemişse görevini yapmamış demektir. Bu işin bir yönü. Diğer yönü ise belediyenin ihalesiyle ortaya çıkan büyük kamu zararı.

İHALE BEDELİ: 3 MİLYON 450 BİN TL. SADECE DEMİR HURDASININ TUTARI EN AZ 12 MİLYON TL.

Fevkani Köprüsü’nün yıkım işi Zonguldak Belediyesi tarafından; “yıkım maliyetinin de yıkım sonrası ortaya çıkacak hurda ve geri dönüşümü mümkün malzemelerin bedelinden karşılanmak üzere” en yüksek teklifi veren firmaya ihale edildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, köprünün yıkım işi ihalesinin 3 milyon 450 bin TL’ye verildiğini açıklamıştı.

Belediye Meclisi’nin AK Parti Grubu 1'inci Başkan vekili Bünyamin Babaiban ise Ağustos ayında yaptığı açıklamada Fevkani Köprüsü’nün 1200 ton çelikten oluştuğunu açıkladı. Bu rakamın hangi veriye dayanılarak yapıldığı bilinmiyor.

Ancak köprüde çok daha fazla miktarda çelik bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle ihale öncesinde uzmanlarca köprünün yıkımıyla ortaya çıkacak hurda miktarı ve mali değeri hesaplanmalı, ihale bu hesaplamalara göre yapılmalıydı.

İhale bedeli ile Babaiban’ın açıklaması birlikte değerlendirildiğinde bile ortaya büyük bir kamu zararı ortaya çıkıyor.

Bugünkü piyasa değeriyle Fevkani Köprüsü’nün sadece çelik hurdasının adi demir fiyatından satılması halinde bile bedeli en az 12 milyon lira tutuyor.

İhale bedeli ile sadece demir hurdasının bedeli arasında en az 8,5 milyon TL’lik fark var.

KAMU ZARARI EN AZ 9,5 MİLYON TL

Çelik yapı olan Fevkani Köprüsü’nün mülkiyeti Zonguldak Belediyesi’ne ait. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanım dışı kalmış her türlü hurdasını MKEK Hursadan A.Ş.’ye vermesi ise yasal zorunluluk. Bu zorunluluk, 30.06.2021 tarih ve 7330 Sayılı Kanun, 3284 Sayılı Kanun, Bakanlar Kurulu’nun 7/2156 ve 7/5472 Sayılı Kararnameleri, 2001/15 Sayılı Başbakanlık ve 2010/1 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı genelgelerine dayanıyor.

Yani Zonguldak Belediyesi’nin Fevkani Köprüsü’nün yıkımıyla ortaya çıkacak her türlü hurda malzemeyi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) bağlı ortaklığı olan kamu teşekkülü Hurdasan A.Ş.’ye satış suretiyle devretmesi gerekiyordu. Devretmemesi halinde ise MKEK Hurdasan A.Ş., hukuki süreç başlatıyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü hurda malzemesi için kamu iştiraki olan Hurdasan, yapılacak yazılı ve sözlü bildirimin ardından Hurda Sevk Sorumlusuna yerinde ekspertiz işlemi yaptırıyor. Ardından hurda malzemelerin teslim edilme sürecinde mutabakata varıldıktan sonra Hurdasan’ın kendi imkanları ile hurda malzemenin teslim/tesellüm işlemleri gerçekleştiriliyor.

Hurdasan, kamu kurum ve kuruluşunun hurda malzemelerini yerinde teslim alıyor ve piyasa şartlarına göre 6 ayda bir belirlenen fiyatlar üzerinden kamu kurumuna ödeme yapıyor.

Kamu kurum veya kuruluşunun hurdaya ayrılan her türlü malzemeyi Hurdasan’a bildirmesi ve Hurdasan’a satış yoluyla devretmesinin yasal zorunluluk olduğu göz önüne alındığında Zonguldak Belediyesi’nin Fevkani Köprüsü’nün yıkım ve söküm işini en az teklifte bulunan firmaya ihale etmesi, çelik yapının yıkımıyla ortaya çıkacak hurdayı Hurdasan’a devretmesi gerekiyordu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hurda malzemelerinin farklı bir yöntemle satışı ise ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkün oluyor. Bu durumda dahi Zonguldak Belediyesi hurda satım ihalesi açması ve hurdayı doğrudan satarak kamu zararının önüne geçmesi gerekiyordu.

Fevkani Köprüsü’nün yıkım işinin muayyen bedeli 2 milyon 366 bin TL. Sadece demir hurdasının piyasa değeri ise en az 12 milyon TL. Zonguldak Belediyesi’nin Fevkani Köprü ihalesini bu şekilde yapması ortaya bir kamu zararı çıkarmayacak, kamunun en az 9,5 milyon TL kazancı olacaktı.

CHP'de başkan adayı nasıl belirlenecek? CHP'de başkan adayı nasıl belirlenecek?

GERÇEK KAMU ZARARI BİLİNMİYOR

Diğer yandan uzmanlarca belirlenmiş bir hurda malzeme miktarı ortaya konmamışsa da, köprünün yıkımıyla belediyece açıklanan çelik miktarının çok üzerinde hurda malzemenin ortaya çıkacağı ve mali değerinin ise 20 milyon liranın üzerinde olabileceği de kamuoyunda tartışılıyor.

Belediyenin, köprünün yıkımıyla ortaya çıkacak hurda miktarını uzmanlara hesaplatmadan ihaleye çıkması da soru işaretleri yaratıyor. Yani, Fevkani Köprüsü’nün altından daha çok sular akar!