Zonguldak'ın okul sorunlarına bakanlığa taşıdı! Zonguldak'ın okul sorunlarına bakanlığa taşıdı!

Proje ekibi, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Çolak, Dr. Öğr. Üyesi Oleksiy Yanchukov ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Raşit Bilgin gibi deneyimli araştırmacılardan oluşuyor. Bunun yanında projede 20 den fazla farklı ülkeden uluslararası araştırmacılarla işbirliği yapmak planlanıyor.

"Chionomys Cinsinin Tüm Genom Kapsamında Filocoğrafyası" başlıklı proje, Orta Avrupa ve Güneybatı Asya'nın dağlık bölgelerinde bulunan karfarelerinin farklı coğrafya ve çevresel koşullara adaptasyonu, farklı populasyonlar arasındaki genetik farklılıklar ve muhtemel yeni türlerin keşfini incelemeyi amaçlıyor.
Bu çalışma, dünya genelinde bu cins üzerinde gerçekleştirilecek en geniş kapsamlı çalışma olup, projeden çıkacak yayınların yüksek etki faktörüne sahip olması ve gelecekte bu alandaki bilimsel yayınlarda çok sayıda atıf alması bekleniyor.
Proje, üç yıl süreyle desteklenirken bir doktora bursu da içermektedir. Bu proje, laboratuvarın araştırma altyapısını geliştirmenin yanı sıra, bu alanda yeni araştırmacıların yetişmesine önemli katkılarda bulunacaktır. TÜBİTAK'ın sunduğu STAR stajer programı ile yurt içindeki farklı projelerde yer alan öğrencilerin de bu projede staj yapma fırsatı bulması, genç araştırmacıların deneyim kazanmasını sağlayacak ve ZBEÜ’nün prestijini ve popülerliğini artıracak.
Gelecekte, farklı üniversiteler ve araştırmacılarla ikili işbirliği veya ortak projelerin geliştirilmesine olanak tanıyacak.