Maden, e-ticaretin artışında teknolojinin hızlı gelişmesi, dijitalleşmenin yaygınlaşması ve Covid-19 pandemisi sonrasında tüketicilerin alışverişin gelişiminin gelişiminin etkili olduğunu ifade etti.
İl Müdürü Maden, açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

“Teknolojinin hızlı gelişimi, dijitalleşmenin yaygınlaşması özellikle Covid-19 Pandemisi sonrası yaşanan tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının da değişmesi ile birlikte elektronik ticaretin genel ticarete oranının her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. 2022 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109’luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticaret hacminde gerçekleşen bu yüksek oranlı artış ile birlikte, ancak geleneksel alışverişlerde yapılabilen satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmaması durumu tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin önemi bir kat daha ortaya çıkmıştır.

Söz konusu düzenlemeler ile hem tüketiciler korunurken hem de düzenlemelere aykırı davranışları ile sektörde haksız rekabete neden olan ve adil rekabet şartlarını bozan firmaların neden olduğu olumsuzluklara engel olunmuştur. Bakanlık olarak e-ticaret sektörüne ilişkin basın duyuruları, firmaların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik dağıtımlı yazılar ve kamu spotları ile yasal mevzuat ve uygulamalarına ilişkin olarak sektörde faaliyet gösteren firmalara rehberlik edilirken tüketicilerimizin de yasal haklarını öğrenme noktasında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmaların yanında tüketici şikayet başvuruları ve hakem heyeti verileri üzerinden yapılan analizler neticesinde gerçekleştirilen denetimler ve e-ticaret sektöründe firmaların mevzuata uyum süreçlerinin kontrolü ile birlikte tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bakanlık olarak girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

AK Parti Zonguldak heyeti İl Başkanları Toplantısında! AK Parti Zonguldak heyeti İl Başkanları Toplantısında!

Gelişen ve değişen ekosisteme bağlı olarak e-ticaret sektörü başta olmak üzere tüketici haklarının korunması, mağduriyet yaşanmaması ve adil rekabet şartlarının sağlanması için etkin ve yoğun şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”