Acil A Rh (–) kan aranıyor! Acil A Rh (–) kan aranıyor!
Zonguldak Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Bursa’dan Zonguldak’a nakil olan bir hastanın Dr. Metin Pehlivan tarafından hastaneye kabul edilmediği iddialarına "Hekimimiz izinli olduğu bir zaman diliminde hastaya bakmamak ile suçlanmaktadır. Bu suçlama hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir." yanıtını verdi.
Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Yavuz’un Dr. Metin Pehlivan için yayınladığı yazılı açıklaması şu şekilde:
“Odamız Üyesi Dr. Metin Pehlivan 9 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde Tıbbi onkoloji uzmanı olarak çalışmakta olup aynı zamanda Doçent ünvanı alan bir meslektaşımızdır. Hekimimiz yaklaşık 8 ayı branşında tek doktor olmak üzere tıbbi onkoloji alanında Zonguldak halkına hizmet vermekte olup tek çalıştığı dönem de dahil olmak üzere poliklinikten kimseyi geri çevirmemiştir. Tek çalıştığı dönemdeki hasta yoğunluğunun ulusal basına bile konu olduğu herkesin malumudur.
Meslektaşımız hakkında çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında başlatılan linç kampanyası üzerine bu açıklamanın yapılma gerekliliği doğmuştur. Meslektaşımız 22 Mart Cuma günü 13:30-16:30 arasında resmi olarak izin alıp hastaneden ayrılmıştır. Bahse konu haberde sözü edildiği gibi ‘’Hastanın Dr. Metin Pehlivan tarafından hastaneye kabul edilmediği, Hastanın ölüme terk edildiği’’ hiçbir şekilde doğru değildir. Söz konusu hasta  için Dr. Metin Pehlivan’a, Bursa’dan hastayı yönlendiren hekim, hastanın Bursa’dan çıkış saati ve Zonguldak’a muhtemel varış saati ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir. Hasta Bursa’dan Zonguldak’a geldiğinde acil servise başvurmuş, Dr. Metin Pehlivan 22 Mart Cuma günü saat 16.14'te kendisini acil servisten arayan hekime; izinli olduğunu, acil bir sorun var ise acil serviste ilgili hekimler ile sürecin yönetilebileceğini,  onkolojik tedavisinin ise ancak poliklinik koşullarında düzenlenebileceğini ifade etmiştir. Onkoloji hastalarında primer hastalığın yanında başka branşları da ilgilendiren birçok başka tıbbi problem gelişebilmektedir. Dr. Metin Pehlivan’ın en son 15 Şubat 2024 tarihinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Tıbbi onkoloji polikliniğine başvuru öyküsü olan ve yaklaşık 40 gündür görmediği, son klinik durumunu bilmediği bir hasta için izinli olduğu bir zaman diliminde telefon üzerinden herhangi bir işlem yapması tıbbi teamüllere aykırı olduğu kadar akla ve mantığa da aykırıdır.
İlgili basın kuruluşunun Dr. Metin Pehlivan’dan herhangi bir bilgi alma girişiminde bulunmadan tamamen tek taraflı iddiaları içeren, hekimi toplumun önüne atan bir haber yapması izaha muhtaç şekilde karşımızda durmaktadır.
Özetle hekimimiz izinli olduğu bir zaman diliminde hastaya bakmamak ile suçlanmaktadır. Bu suçlama hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir.
Dr. Metin Pehlivan kendisine iftira atan, hakaret eden kişiler ve basın kuruluşları hakkında yasal süreci başlatmıştır.
Sağlıkta şiddetin bu kadar yoğun yaşandığı bir dönemde herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”
Editör: Şeyma Kaya