Vatan Partisi Zonguldak İl Başkanı Av. Gökhan Yılmaz rödevanslı sahaların yaşadığı sorunlar nedeni ile maden ocaklarının kapanmasını ve 3 bin kişinin işsiz kalma durumu ile karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi.

Yılmaz daha önce Vatan Partisi’nin 04 Mayıs 2024 tarihinde açıkladığı Milli Devlet Bildirgesine hatırlatmada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz hafta bölgemizde faaliyet gösteren ÇATES ve Eren Enerji şirketlerinin, taş kömürü üretimi yapan Rödevans saha sahiplerinden kömür alımını durdurarak bu tarihten itibaren İthal Kömür alacaklarını duyurdu. Redövans saha sahiplerimizin ise Rödevans sahalarında çalışan 2.500 3.000 maden işçimizi ücretsiz izne çıkarıldığı haberleri ile uyandık.

23.01.2023 tarihli basın açıklamamız ile; Rödevansçı Batacağına İthalatçı Batsın demiş ve Hükümetin kömür ithalatına son vererek yerli kömür kullanımını desteklemesini, Rödevansçılarımıza verilen sözlerin tutularak sorunlarının giderilmesini, aksi halde üreticinin üretimden, çiftçinin tarımdan uzaklaşmasına yol açıldığı gibi, Zonguldak’ımızda da İthalatçılar servetlerine servet katarken, TTK ve Rödevansçılarımızın üretimden vazgeçerek, taş kömürü üretiminin bitme noktasına, Zonguldak ekonomisinin bel kemiği durumunda olan binlerce maden işçimizin ise işsiz kalmasına neden olmak üzere olduğu uyarısını yapmıştık.

ÇATES ve Eren Enerji şirketlerinin bu kararı, yıllardır hükümetin uygulamaktan vaz geçemediği İthalata dayalı üretim politikaları ile tamamen uyumludur. Ne yazık ki Ak Parti Hükümeti, Vatan Partimizin programında yer alan ve 30.01.2022 tarihinde Zonguldak’ta düzenlediğimiz Kömürde Üretim Devrimi Kurultayları ile kamuoyu ve üreticilerimiz ile paylaştığımız, Üretime Dayalı Ekonomi Politikaları yerine İthalata Dayalı Üretim modelini TERCİH ederek, yerli üreticimizi bitirmektedir.

Ak Parti Hükümeti, iktidara geldiği 2002 yılından bu güne kadar Özal, Derviş, Babacan’ın yolundan giderek, TTK işçi sayısını 15.750’den 7.300’e, Taş Kömürü Üretimini ise Rödevansçılar ile birlikte 2.5 milyon ton’dan 1.2 milyon ton’a kadar düşürmüştü. Hükümet yetkisi ellerinde olmasına rağmen Erdemir ve Kardemir ithal kömür kullanıyor. Yıllardır TTK zarar ediyor, TTK halkın sırtında Yük diyerek ithalatı özendirenler bugün Redövansçı’yı batırdı. Yakında Atlantik sisteminin sözde iklim değişikliği, 0 karbon dayatmaları nedeni ile, Zonguldak’ın temel unsuru olan TTK’nın da batırılacağını ve maden emekçilerini işsiz, Cumhuriyetin İlk ve Emeğin Başkenti olan Zonguldak’ı emeksiz bırakacağını sanıyorum artık herkes anlamıştır.

Bu koşullarda, Redövanscımızı da, TTK’mızı da, Zonguldak’ımızı da, Ülkemizi de zaaflardan kurtaracak Üreticilerin Milli Hükümetini kuracak program olan, Vatan Partisi’nin 04.05.2024 tarihinde açıkladığı Milli Devlet Bildirgesini tüm halkımızın taktirlerine sunuyoruz.

Devlet Zaaf İçinde, Çözüm Üreticilerin Milli Hükümeti

Son yerel seçimlerde, devletimizin zaaf içinde olması nedeniyle PKK hendeklerden çıkartıldı ve Güneydoğu bölgemizde yerel iktidar konumlarına oturtuldu. Böylece ABD ve İsrail’in “Kürdistan’a özerklik” planları için zemin oluşturuldu. PKK, yerel seçim sonuçlarından cüret alarak, Güneydoğu illerimizde yakıp yıkma eylemlerine kalkıştı ve ayaklanma çağrıları yapıyor. Güney sınırlarımızda terörü temizleme görevi yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, dışarıdan kuşatılmanın yanında içeriden kuşatılma tehditleriyle de karşı karşıyadır.

Devlet, zaaf içindedir. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu çoğunlukları, ABD’nin denetimi altındadır. PKK Partisi kapatılmıyor ve dahası 1 Milyar Liranın üzerinde hazine yardımıyla besleniyor. Devletin PKK’yı bitirme konusundaki kararsızlığı, Güneydoğu seçmenini de kararsızlığa yöneltiyor.

AK Parti Hükümeti, ABD ile uyumlu bir çizgiye girdiği için otorite kaybına uğradı, önümüzdeki sorunları çözmede millet çoğunluğunu seferber etme olanaklarından yoksundur.

CHP yönetiminin merkezinde bulunduğu ABD güdümlü muhalefet, PKK ve FETÖ ile ittifak halinde turuncu kalkışmalara kadar uzanabilecek yıkıcı eğilimler içindedir.

Filyos Limanı sivil ticarete ne zaman açılacak? Filyos Limanı sivil ticarete ne zaman açılacak?

1980’den bu yana uygulanan “Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme Programı” Türkiye ekonomisinin üretme yeteneğine ağır darbeler indirmiştir. Devlet ve Özel kesim 500 Milyar Dolar borca batmıştır.

Yerel seçimden sonra ekonomik bunalıma siyasal bunalım da eklenmiştir. Bunalım, sistemin bunalımıdır ve sistemin içinde çözüm yoktur. TBMM Başkanı tarafından gündeme getirilen 64 maddelik Türksüz Anayasa mutabakatı ABD dayatmasıdır ve sistemin çıkmazını yansıtıyor.

Bu koşullarda ülkemizin kuzeyindeki ve güneyindeki savaşların yayılması olasılığı, karşı karşıya geldiğimiz tehdidi ağırlaştırıyor. ABD’nin Yunanistan kıyılarında kurduğu askerî üsler, Türkiyemizi hedef alıyor. ABD, İsrail ve Yunanistan donanmaları, Doğu Akdeniz’de ülkemize yönelik tatbikatlar yapıyor.

Güçlü Devlet Güçlü Ordu Örgütlü Halk

ABD’nin dayattığı Atlantik Sisteminin özü, Millî Devletimizi tasfiye etmektir. Bugün mücadele, Millî Devlet mevzisindedir. Kararlıyız: Millî Devletimizi zaaflardan kurtaracağız. Devletin temel kurumlarını İstiklâl Savaşımızın değerleri üzerinde yeniden inşa edeceğiz! Güçlü Devleti Güçlü Hükümeti kuracağız! Türk Ordusunu ’’Bin yılın meydan okumalarını’’ bozguna uğratacak ölçülerde güçlendireceğiz! Millî Devlet ve Millî Ordu ile halk arasındaki bağları güçlendireceğiz.

Halkı örgütleyeceğiz. Millî Devleti güçlendiren, emekçi halkın ve bütün milletin ekonomisini ve özgürlüklerini savunan halk hareketlerine önderlik görevi önümüzdedir.

Milletimize ve Millî Devletimizin güçlerine güveniyoruz. Türk Milletinin devlet mirasının tapusu binlerce yıllıktır. Millî Devletin Türk Milleti gibi bir sahibi var. Millî Devletin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polisi gibi bir silahlı gücü var ve Millî Devletin öncüsü Vatan Partisi var.

Üreticilerin Millî Hükümeti

Önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek ve Üreten Türkiye’yi kurmak için öncelikli hedef, Üreticilerin Millî Hükümetidir. İşçi sınıfımız, çiftçimiz, zenaatkâr ve esnafımızdan millî sanayici ve tüccarımıza kadar bütün millî sınıfları iktidar hedefiyle birleştireceğiz. Milletimizi birleştiren tarihsel kardeşlik kültürümüz var! Türk de biziz. Kürt de biziz. Sünni de biziz. Alevi de biziz. Hepimiz Türk Milletiyiz. Eşitiz ve kardeşiz.

Stratejik Hedef: Üretim Devrimi

Üretim Devrimi için, Plan, Tasarruf, Yatırım, İstihdam, Üretim ve Hakça Bölüşüm programında birleşiyoruz. Üretici baş tacıdır. Üretim Devrimini başaracak, Yükselen Asya Uygarlığının öncü konumundaki yerimizi alacağız. Milletimizin bütün öncülerini, bütün üreticilerimizi, bütün milletimizi Millî Devlet mevzisinde, Üretim Devrimi için birleşmeye çağırıyoruz.

Ateşe Dayanıklı Türk Milleti

Önümüzdeki süreç zorludur. Ancak bu zorlu süreçte ateşe dayanıklı bir milletimiz var. Atlantik güçlerine meydan okuyoruz! Onlar, ABD’nin ve İsrail’in korkaklığını paylaşıyorlar ve bozgunlarını paylaşacaklar. Karşılarında binlerce yıllık Türk devlet birikimi, Batı Asya’nın medeniyet ve insanlık birikimi var. Komşularımız ve Asyalı dostlarımız var. Gücümüz tarihten geliyor ve büyüktür.

Öncü: Sınanmış Vatan Partisi

Türkiye’nin kahraman ve fedakâr öncüleri var. İki yüzyıldır emperyalizme karşı savaşta zorlu sınavlardan geçmiş, devrimler başarmış Türk Devrimciliği var. Türk Milliyetçiliği var. Genç Osmanlılardan, İttihat Terakki’den, Atatürk’ten, Emekçi partilerinden gelen Öncü Parti birikimi var. Vatan Partisi bu tarihsel miras temelinde kurulmuştur ve mücadele ediyor! Vatan Partisi, yedi ateşten geçmiştir ve 77 ateşten geçmeye hazırdır. Türkiye’nin bugün çeşitli partilerde yer alan öncülerini Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya ve tarihî görevleri hep birlikte başarmaya çağırıyoruz.

Milletimize ve Öncülere Çağrı

Biz Türkiye’nin Millî Devrimci ve Emekçi Öncüleri, Türk Milletini Güçlü Devlet ve Üreten Millet hedefiyle birleşmeye çağırıyoruz. Türkiye’nin çeşitli siyasal kökenlerden gelen öncülerini, Vatan Partisi’nde teşkilatlanmaya çağırıyoruz. Üreticilerin Millî Hükümeti görevini hep birlikte başaracağız.

Değerli Vatandaşlarımız, İçine girdiğimiz zor dönemde Millî Devletimizi güçlendirme talebini hep birlikte yükseltmeyi değerlendirmenize sunuyoruz. 27 maddelik Acil Programı okumak ve Millî Devlet Bildirgesini imzalamak için millidevletbildirgesi.com adresine girmenizi rica ederim.  Selam, sevgi ve saygılarımla."

Editör: U. G.