Ales/2 başvuruları başladı! Ales/2 başvuruları başladı!

Öğütle’nin “Sanayisizleşme ve Mekânın Yeniden Üretimi: Zonguldak-Kavaklık” başlıklı doktora tezi,
İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı tarafından 2022 “İlhan Tekeli Doktora Teşvik Ödülü”nü almaya hak
kazandı.

1996-2016 yılları arasında her yıl Prof. Dr. İlhan Tekeli tarafından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde şehir ve bölge planlama alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine verilen İlhan Tekeli Tez Ödülü, 2017 yılından itibaren İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı bünyesinde Türkiye bütününe yaygınlaştırılmış olarak veriliyor.