Bu değişikliklerde en öne çıkan ifade; “Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem puanının aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70’den, diğer dersler için 50’den az olamaz” oldu.

70 ALTINDA KALANA TAKDİR TEŞEKKÜR YOK

Buna göre 5, 6, 7 ve 8’inci sınıftan oluşan ortaokullarda Türkçe dersinde iki dönem ortalaması 70’in altında kalanlar başarısız sayılacak, yani takdir ve teşekkür alamayacaklar. Ayrıca bu öğrenciler için sınıfta kalmanın yolu da açılıyor. Bu durumdaki öğrencilerin bir üst sınıfa geçip geçemeyeceklerine sene sonunda toplanacak öğretmenler kurulu karar verecek. Türkçe dışındaki dersler için ise geçme ortalaması 45’ten 50’ye yükseldi.

Zonguldak'ta kavga! Satır ve sopalarla saldırdılar! Zonguldak'ta kavga! Satır ve sopalarla saldırdılar!

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Okullarda 40 dakikalık ders süresi aynı kalırken tekli eğitim yapılan yani eğitim süresi 09.00-15.00 saatleri arasında olan okullarda 10 dakika olan teneffüs süresi 15 dakikaya çıkarıldı. Öğrencilerin sabah beslenmesi için 5 teneffüsten birinin de en az 20 dakika olacağı belirtildi. Öğle arasına ise yine 40 dakika ayrılacak. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler en az 10 dakika olacak.

ÖĞRETMEN SEÇİMİNE KURA ÇÖZÜMÜ

Önceki yönetmeliğe göre ilkokul ve ortaokulda kayıt sırasında şube ve öğretmen seçimi okul yöneticilerinin inisiyatifindeydi. Yeni kararla, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt yaptıran öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden kuraya girecekler. Öğrencinin hangi şubede hangi öğretmen tarafından eğitim göreceği o kura sonucunda belirlenecek. Veliler yılda bir kereye mahsus olmak üzere şube ve öğretmen değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu taleple ilgili kararı ise okullardaki rehberlik servisinin görüşü belirleyecek.

MAZERET İZNİNE 15 GÜN SINIRI

Öğrenci devamsızlıkları 5, 10 ve 15’inci günlerde veliye bildirilecek.

Yeni düzenlemeyle, geçerli bir mazeret olması ve velinin başvurusu üzerine, okul yönetimi tarafından öğrenciye en fazla 15 güne kadar izin verilebilecek.

CEP TELEFONUNA VE AKRAN ZORBALIĞINA CEZA

Teknoloji bağımlılığını ve bilişim araçlarının amaç dışı kullanımını engellemek için okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan bilişim araçlarının kullanımına ilişkin tedbirler alınacak. Bu tedbirlere aykırı davranışlara ilişkin uyarı, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanabilecek. Akran zorbalığı da aynı şekilde ‘Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu’nun uygun gördüğü cezai yaptırımla sonuçlanacak.

YÖNETMELİKTEKİ DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

- Daha önce ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açılabiliyorken artık okul öncesi çocuklarının, yaş ve gelişimi göz önünde bulundurularak yalnızca ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak.

- Sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil konusunda kolaylık sağlanıyorken yapılan değişiklikle yetim ve öksüzler ile ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil kolaylığı uygulanacak.

- Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklere bağlı ölçme değerlendirme araçları ile yapılacak. Bu nedenle ilkokul 4’üncü sınıflarda puanla değerlendirme kaldırıldı.

- Doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı 2 yıla çıkarıldı.

EĞİTİMCİLER 5 MADDEDE DEĞERLENDİRDİ

Eğitim sistemindeki köklü değişikliklerin ardından ilkokul ve ortaokulda görev yapan eğitimciler kararları şöyle değerlendirdi;

1- Türkçe dersi yapılan son değişikliklerle birlikte daha da önem kazandı. Daha önce herhangi bir ders için 70 barajı uygulanmamıştı. Öğrenciler için eskiye göre daha zorlayıcı olsa da Türkçe konusunda öğrencilerimiz çok daha gayretli olacaktır.

2- Eğitimcilerin okulda n çok zorlandı konulardan biri cep telefonu kullanımı ve izinsiz görüntü kaydetmelerdi. Sene başı itibarıyla alınan önlemler kapsamında öğrenciler cep telefonlarını bir kutuya bırakmaya başladı. Bu konuda cezai yaptırımlar olması okul idaresini ve öğretmeni rahatlatacak bir karar oldu.

3- Velilerin okul idarelerine ‘Benim çocuğum şu öğretmende olsun’ şeklinde baskıları oluyordu. Ön plana çıkan öğretmenlere kaydolabilmek için veliler yüksek rakamlarla bağış teklif ediyorlardı. Kura kararı bu işi de engellemiş olacak.

4- Teneffüs sürelerinin uzatılmasının hem pedagojik açıdan hem de öğretmenler açısından faydalı bir karar. Teneffüslerden birinin 20 dakika olması da sabah kahvaltısını yapamamış çocukların ilk ders arasında buna zaman bulabilmesi için değerli. Bu aynı zamanda nöbetçi öğretmenlerin dinlenebilmesi için de yararlı olacak.

5- Veliler rapor dışında mazeret izni adı altında sözlü beyanla okul idarelerinden izin alabiliyordu. Bu konuda bir sınırlama yoktu. Velinin alabileceği mazeret iznine liselerde olduğu gibi sınır getirildi, bu süre 15 gün olarak belirlendi. Bu durum öğrencinin derse katılımına olumlu yansıyacak.