Benzine indirim geliyor! Bu geceye dikkat! Benzine indirim geliyor! Bu geceye dikkat!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Grup Sözcüsü Deniz Yavuzyılmaz’ın, yapmış olduğu girişimlerin ve uyarıların ardından, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Fevkani Köprüsünün yıkımıyla elde edilecek çelik hurda ve malzemeleri, bugün itibariyle Zonguldak Belediyesinden resmi olarak talep ettiği ortaya çıktı.

Yıkımın bedeli ağır oldu! 9,5 milyon TL zarar! Yıkımın bedeli ağır oldu! 9,5 milyon TL zarar!

Yavuzyılmaz, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu çağrıyla, köprünün yıkım ihalesi sürecinin yetkisiz ve yasalara aykırı şekilde yürütüldüğüne işaret ederek, yıkım halinde elde edilecek son derece değerli çelik hurda ve diğer malzemelerin milli menfaatlerimiz ve yasalara uygun olarak MKE’ye verilmesi gerektiğinin altını çizmişti.

MKE’nin söz konusu talebiyle birlikte resmi sürecin artık başladığını ve Belediyenin, hurdayı MKE’ye teslim etmemesi halinde suç işleyeceğine ve devasa bir kamu zararı yaratacağına dikkat çeken Yavuzyılmaz, gelişmeye istinaden şunları aktardı.

HURDANIN MKE’YE VERİLMESİ MİLLİ MENFAATLERİMİZ VE YASALARIMIZA GÖRE ZORUNLULUK

“Kent içi ulaşımımızda çok önemli işlevi bulunan, şehrimize alan kazandıran, Zonguldak ticari hayatına katkısı bulunan Fevkani Köprüsü, bağımsız otoritelerce hazırlanmış güncel deprem risk raporu olmadan, hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmadan; sipariş üzeri hazırlatılan ısmarlama rapor ile yıkılmaya başlandı. 

Yetkisiz ve yasalara aykırı şekilde yürütülen yıkım ihalesi sürecini geçtiğimiz süreçte yargıya intikal ettirmiş, ardından Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili kurumlara yaşanan bu usulsüzlükle ilgili olarak bilgilendirme ve iptal taleplerimizi iletmiş ve hurdaların MKE’ye verilmesinin milli menfaatlerimiz ve yasalarımıza göre bir zorunluluk olduğunu söylemiştik.

YIKIM ÇALIŞMALARININ HER KOŞULDA DURDURULMASI GEREKMEKTEDİR

Çağrı, talep ve girişimlerimizin ardından, MKE’in, 7330 sayılı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun’a ve 3284 sayılı Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi Ve Satın Alınması Hakkındaki Kanun’a göre, Fevkanin Köprüsünün yıkımıyla elde edilecek son derece kıymetli Alman Çeliği hurdasını ve diğer malzemelerinin tümünü Zonguldak Belediyesinden resmi olarak talep ettiğini tespit etttik.

Şu andan itibaren resmi süreç başlatılmıştır. MKE’ köprüsünün hurdasını talep ettiği için hurdanın tamamının MKE’ye verilmesi ve hurda karşılığı özel bir şirkete ihale edilen yıkım çalışmalarının iptal edilerek, durdurulması gerekmektedir. MKE, köprüsünün hurdasının verilmemesi durumunda, hurda bedelinin tamamını Zonguldak Belediyesinden yasal olarak tahsil edeceği için de yıkım çalışmalarının her koşulda durdurulması ve ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.  Bu nedenlerle, sürecin usulsüz olarak devam ettirilmesi suç oluşturacaktır. Milli menfaatlerimize zarar verilmekle kalmayıp devasa bir kamu zararına yol açılacaktır. Sorumluları böylelikle bir kez daha uyarıyor, konuyu değerli Zonguldak halkına saygı ile duyuruyorum.”