Mimarlar Odası adına açıklama yapan Turhan Demirtaş Zonguldak Belediyesi'nin hazırladığı imar revizyon planına 2 bin 952 kişinin itiraz ettiğini bin 200 kişinin itirazının kabulüne, yaklaşık bin 790 kişinin itirazlarının da reddine karar verilmesine tepki gösterdi.

Demirtaş konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada kararlara karşı Zonguldak İdare Mahkemesinde dava açtıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kilimli'de operasyon! Zehir taciri tutuklandı! Kilimli'de operasyon! Zehir taciri tutuklandı!

“Sevgili Zonguldaklılar,
Zonguldak Belediye Meclisinin, revizyon imar planlarına yapılan 2952 itirazlar hakkında aldığı kararlar 27.10.2023 tarihinde, belediyenim internet sitesinde yayınlanmaya başlandı.
Revizyon imar planlarına, 2.952 kişinin itiraz etmesi; planların, şehircilik bilimine ve planlama ilkelerine uygun olmadığının, Zonguldak’ın gerçekleriyle örtüşmediğinin, Zonguldak’a ve Zonguldaklılara yararlı olmayacağının göstergesidir.
Böylesine çok yoğun itirazların olduğu bir durumda belediye meclisinin alması gereken karar, planların geri iade edilmesi, yasalara uygun ve Zonguldak gerçekleriyle örtüşür şekilde yeniden hazırlanması kararı olmalıydı. Maalesef böyle bir karar alınmamış, yaklaşık 1.200 kişinin itirazının kabulüne, yaklaşık 1790 kişinin itirazlarının da reddine karar verilmiş.
Ret edilen itirazlar hangi gerekçelerle ret edildi, kabul edilenler hangi gerekçelerle kabul edildi? Kararlarda bu hususlarda açıklayıcı bilgiler yok. Reddedilenler; “söz konusu talebin kamu yararına ve planlama ilkelerine uymadığından ret edilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” denerek reddedilmiş.
Rededilen itirazların, kamu yararına ve planlama ilkelerinin uymayan yerleri neresidir, kamu yararına neden uymamaktadırlar? Kararlarda hiçbir bilgi yok.
Keza, kabul edilen itirazlar hakkında da; revizyon imar planlarında değişikliklerin yapılmasının neye dayanarak kabul edildiği, taban alanı, kat ve emsal artışlarının neye göre yapıldığı, alan dağılımlarında ve nüfusta ne gibi değişiklikler olduğu hakkında da hiç bir bilgi verilmediğinden, onlar da belirsizliğini ve bilinmezliğini koruyor.
Bu tür belirsizlikler ve bilinmezlikler; itirazların, kapalı kapılar ardı pazarlıklarla, adamını bulanın, parasını kıyanın, isteğine göre değerlendirildiği, onların istediği yönlerde planlarda değişiklikler yapıldığı iddialarının ve söylentilerinin inandırıcılığı daha da artıyor.
Mecliste ret edilen itirazlar 21 gün sonra 27.10.2023 de yayınlandı. Aslında, meclisin uygun/ kabul kararı verdiği itirazlar için sonradan düzeltilen imar planlarının da aynı gün askıya çıkması gerekirdi. Ama halen askıya çıkarılmadığından ileride hukuki sorunlar yaşanacağı anlaşılıyor. Zira, son şekliyle askıya çıkarılacak imar planlarına da itirazlar olabilir.
O zaman 60 günlük yargıya başvurma tarihi başlangıcının, meclis kararlarının ilan edildiği 27.10.2023 mü, yoksa son şekli verilerek askıya çıkarılacak imar planlarının askıya çıktığı günden mi, yoksa o planlara yapılan itirazlarla ilgili kararların tarihiyle mi başlayacağı da ayrı bir hukuki tartışma doğuracaktır.
Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği olarak planlara yaptığımız itirazlarımız, belediye meclisinin 06.10.2023 tarihinde aldığı 3021 ve 3022 sayılı kararlar ile tümüyle ret edildiğinden, kararlara karşı Zonguldak İdare Mahkemesinde dava açtık.
İtirazları reddedilip haksızlığa uğrayanlar, dava açmayı düşünüyorlarsa, hak kaybına uğramamaları için, her ihtimale karşı, yeniden düzeltilen son imar planlarının askıya çıkmasını beklemeden, haklarında verilen belediye meclisi kararına karşı, 27.10.2023 tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde Zonguldak İdare Mahkemesine dava açmaları yararlı olur. Daha sonra, son imar planları askıya çıktığında da, onda gördükleri haksızlığa da itiraz edebilirler, bunları açtıkları davaya ek belgeler olarak da sunabilirler. Böylece hak kayıplarına da uğramamış olurlar görüşündeyiz.
 Saygılarımızla..
Turhan DEMİRTAŞ
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Zonguldak Temsilciliği
Yönetim Kurulu Başkanı”