CHP’de Osman Yayla sendromu! CHP’de Osman Yayla sendromu!

Zonguldak Nostalji editörü Yüksel Yıldırım, 31 Ocak 1924 tarih ve 37 sayılı ‘Ereğli Kömür Havzası Maden Amelesinin Hukukuna Dair Kanun Tefsiri’ adlı açıklamada maden ocaklarının Meclis’te nasıl tanımlandığını anlatan açıklama yayınladı.

Yıldırım’ın paylaşımı şu şekilde:
“31 Ocak 1924 tarih ve 37 sayılı ‘Ereğli Kömür Havzası Maden Amelesinin Hukukuna Dair Kanun Tefsiri’yle;
Maden ocağı, yalnız toprak altında bir galeri ya da kuyu demek değildir. Çağa uygun bir maden ocağı, yeraltı ve yerüstü donanımlarıyla bir bütün oluşturur. Kömürü yıkayıp, cinslerine ayıran ve doğal haldeki kömürü kok, briket hallerine çeviren, atölye ve ocaklara temiz hava sevk eden makineler ile çeşitli ocaklar arasındaki havadan taşıma araçları, küçük demiryolları ve şimendiferler ve harmanlar ile kömür nakline özel oluk, iskele ve limanlar, diğer deniz ve kara ulaşım araçları ile daha bir çok hareketli ihtiyaç maddesi çıkarma, üretme ve ulaştırma birbirinin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı maden ocağıdır“ açıklamasıyla TBMM'den geçti...”