Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre en son 2015’te belirlenen prim ve teminat ücretlerine güncelleme gelirken, maden şirketlerince kişi başı ödenen yıllık prim ücreti 700 liradan 4 bin 675 liraya çıktı. Sakatlanma ve vefat için verilen teminat bedeli 150 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

Yeni Gelmedim Geri Geldim Yeni Gelmedim Geri Geldim

Reasüre rakamı yükseliş gösterdi

Sigorta şirketlerinin 1,5 milyon lirayı aşan hasarlarda Özel Riskler Yönetim Merkezi’ne zorunlu olarak reasüre ettirecekleri rakam 10 milyon liraya çıkarıldı. Sakatlık teminatında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları geçerli olmaya devam ederken risk inceleme heyetlerinde en az iki eksper yer alacak. Risk inceleme heyetlerinin raporları ise Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) erişimine açılacak.

Risk inceleme bedelleri güncellendi

Yapılan düzenleme ile risk inceleme bedellerinde de güncelleme yapıldı. Maden işletmelerinde üretim icra eden personel sayısı 10’u geçmeyen işletmeler için eksper başına ücret net 3 bin 325 lira, her bir uzman için net 2 bin 675 lira olarak belirlendi. Personel sayısı 10 ila 20 arasında olan işletmeler için bu tutar eksper başına net 5 bin uzman için net 4 bin lira olurken, personel sayısı 20 ila 30 arasında olan işletmeler için eksper 

başına ödenen ücret net 6 bin 675 lira, uzman için net 5 bin 325 liraya yükseldi. Üretimde görev alan çalışan sayısının 30’u geçmesi durumunda işletmelerin risk inceleme bedelleri yer altı ve yer üstü olarak farklı şekilde fiyatlandırıldı.

Faaliyetin fiziken mevcut olmadığı durumlarda MAPEG sunulan proje temelinde risk incelemesi yapılarak rapor tanzim edilecek. Bu işletmeler için risk incelemesinin bedeli nihai olarak eksper başına 2 bin 675 lirayı ve uzman başına net 2 bin 325 lirayı aşamayacak. Ayrıca risk incelemeleri sonucunda, maden işletmesi belirlenen şartları sağlamadığı tespit edilirse, alınan bedel diğer masraflarla birlikte sigorta şirketince heyet üyelerine ödendikten sonra söz konusu işletmeye rücu edilecek.

Editör: Tuğçe Atalar