Hollanda; okyanus kıyısında deniz seviyesinin altında bulunan denizcilik sanayisi gelişmiş bir ülkedir. Bu durum uzmanlaşmalarına sebep olmuştur. Zonguldak limanının inşasını almalarında bu özellikleri önemli etkendir…

1950 yılında liman inşaatının malzeme ve ekipmanları Hollanda’dan deniz yoluyla Zonguldak’a taşınmış, eski rıhtım ve hızlı kömür yükleme rıhtımının arka kısmı, gemilerle gelen ağır sanayi araçları ve ekipmanlarının boşaltım noktası olarak kullanılmıştır…

Dünya denizlerinde güçlü bir filoya sahip Hollandalılar, Zonguldak’ta inşa edecekleri liman için ön fizibilite çalışmaları, geçmiş yıllara ait meteoroloji raporları ve Hollanda’daki laboratuarlarında rüzgar ve dalga simülasyonu üzerinde deneyler yapıp Zonguldak’a en uygun liman projesini hazırladılar.

Zonguldak’a malzeme sevkıyatı ve şantiye kurulmasından kısa bir süre sonra hesap edemedikleri bir durum vardı! “Hırçın Karadeniz”…

10 uzman doktor ZBEÜ'de! Bölgenin sağlık üssü olacak 10 uzman doktor ZBEÜ'de! Bölgenin sağlık üssü olacak

Hollandalılar daha yeni yerleşmişler ve servis limanını yeni inşa edilmişlerdi ki Karadeniz, Karadenizliğini gösterdi…

“Karadeniz coştu Zonguldak'ta büyük bir fırtına yaşandı”…

Hollandalılar neye uğradığını şaşırdılar, Karadeniz’le bu şekilde ilk kez tanışmış oldular. Zonguldak Limanı inşaatı için getirdikleri mendirek içinde duran vinçleri, kılavuzları ve ekipmanları suya gömüldü. Daha sonraki inşaat süresince aldıkları dersten kaynaklı tedbiri elden bırakmadılar.