CHP Zonguldak Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle “Kdz. Ereğli’de OYAK iştirakinde bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’nın Özel Endüstri Bölgesi kapsamına alınacağı iddiası hakkında bir soru önergesi verdi.

“Zonguldak ilimiz Kdz. Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (ERDEMİR)’in özel endüstri bölgesi ilan edileceği iddiası son zamanlarda kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Önceki yıllarda da benzer iddialar ortaya atılmış ancak vatandaşların tepkisi ile ertelenmiştir.

28 Ağustos 2023 tarihinde kamuoyuna yansıyan iddialardan anlaşılacağı üzere adı geçen alanın OYAK iştiraki olan Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının Özel Endüstri Bölgesi ilan edileceği, bu hususta son aşamaya gelindiği ifade olunmaktadır. İddiaların doğruluğu halinde, ilgili kuruluş, merkezi hükümetin ilgili bakanlıkları aracılığıyla gereken koşulları sağlayacak ve yerelde hizmet veren belediyeler bu anlamda yok sayılacaktır. Belediyelerin yöresinde kurulacak bir yatırıma vereceği hizmetler ve karşılığında bütçesine sağlayacağı gelirler de bu yöntemle elinden alınmış olacaktır.

Erdemir arazisi içerisinde lojman binaları, parklar, hayvan pazarı, futbol sahaları gibi Kdz. Ereğli halkının faydası bulunan alanlar da bulunmaktadır. Özel Endüstri Alanı kapsamına alındığında bu alanların ilçemizle bağlantısı kopacaktır. Bu iddia doğruysa ilçemiz açısından kayıplara yol açacaktır.

Bahse konu alan iddia edildiği gibi Özel Endüstri Bölgesi ilan edilirse adı geçen şirkete yani OYAK iştiraki olan Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına bu adı geçen parsellerin 1.130.000 m2 lik alanın bedelsiz devri söz konusu olacaktır. Bu durum kamu zararına yol açacaktır. Bu zarar nasıl giderilecek? Bu planlama nasıl yapıldı? Şu an için hiçbir somut bilgi yok. Ancak iddia doğru ise o zaman ortaya çıkacak bu zararın bir şekilde denkleştirilmesi de gerekecek.” Dedi.

Ertuğrul, önergesinde;

1)      28 Ağustos 2023 tarihinde kamuoyuna yansıyan Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının talebi ile Özel Endüstri Bölgesi ilan edileceği iddiası doğru mudur?

2)      Özel Endüstri Bölgesi ilanları önceden yapılmış bir çalışmanın sonucu mudur? Bu çalışmalar hangi kurum ve kuruluş tarafından kim ya da kimler aracılığıyla yapılmaktadır? Sonuçları nelerdir?

3)      Zonguldak ilimizde Özel Endüstri Bölgesi olarak bir alanı talep eden başkaca şirket/şirketler var mıdır?

Toz-Toprak-Çamur! Zonguldak'a yakışan bu mu? Toz-Toprak-Çamur! Zonguldak'a yakışan bu mu?

4)      Basında yer alan iddialar doğru ise, Kdz. Ereğli İlçemizde söz konusu şirket için ilan edilecek Özel Endüstri Bölgesinin ilçemize maddi ve manevi etkisi/katkısı ne olacaktır?

5)      Belirlenen bir alanın Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararı verilirken; yerel yönetimlerden görüş alınmakta mıdır?

6)      Basında yer alan iddialar doğru ise; söz konusu fabrika sahasının OYAK’ın talebiyle Özel Endüstri Bölgesi olma yönündeki idari işlem gerçekleşirse bu alanlar içerisinde kalan, lojman binaları, hayvan pazarı, stadyum gibi Kdz. Ereğli halkının yararına kullanılan alanların akıbeti ne olacaktır? Bu alanların Belediyeye devri planlanmakta mıdır?

7)      Önceki bir yargılama sürecinde, Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının üzerinde bulunduğu 1.130.00 m2lik alanın hazineye tescilli olduğu ve Erdemir’in işgalci olduğuna karar verilerek ecrimisil ödenmesine karar verilmişti. Ecrimisil bedeli ödenmektedir. Özel Endüstri Bölgesi ilanının sebebi bu bedelden imtina etmek midir?

8)      Özel Endüstri Bölgesi ilanının mevcut üretime ve bölge istihdamına katkısı ne olacaktır?

9)      Belirtilen bölge, basında yer alan iddialar doğru ise, Özel Endüstri Bölgesi olduğunda ilgili parseller bedelsiz devralınabilecektir. Böylece belediyenin ve hazinenin zararı doğmayacak mıdır?

10)  Eğer bir kamu zararı doğacak ise bu kamu zararı nasıl telafi edilecektir?