Ak Başkanlardan Ankara temasları! Ak Başkanlardan Ankara temasları!
Zonguldak Belediyesi’nin eski Ak Partili Meclis Üyesi ve eski AKMERCAN Bölge Müdürü Bekir Selçuk, Z HABER’e gönderdiği analizde Zonguldak Belediyesi’nin dününe ve yarınına dikkat çekerek önemli detaylara yer verdi.
Asılan borç listesinin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu belirten Selçuk, yeni başkan Tahsin Erdem’e tavsiyeleri ile de dikkat çekti.
Kuru bir teşekkürün çok görüldüğünü belirten Bekir Selçuk’un o yazısında neler var.
İŞTE O YAZI:
BELEDİYE MECLİSİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BORÇLAR
Zonguldak Belediye Binasına asılan borçlar tablosu ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem' in bu tabloya ilişkin açıklaması hakkında ön değerlendirmem aşağıdaki gibidir.
1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesinde "Borçlanma ve İktisadî Girişimler ", "Borçlanma" başlığı altında Belediyelerin borçlanma usul ve esasları ile bütçeye göre borçlanma sınırları belirlenmiştir. Zonguldak Belediyesinin borçları kanunla belirlenmiş sınırlar içerisinde olup Belediye Meclisinde onaylanmış yıllık bütçeye esas gelir ve giderlerin disiplinli takibi ile ödenmesi mümkün olan borçlardır.
 BORÇLAR MESELESİNİN ASIL GERÇEĞİ VE DOĞRULARI NELER?
2. Bu borçların ağırlıklı bölümünü oluşturan borçlardan biri hazine garantili dış kredili borcu olan arıtma tesisine ait borç (sanırım 7-8 yıllık vadeli Ödemesi kaldı) bir diğeri İller Bankası borcu ki bu da farklı iş kalemleri için ve farklı tarihlerde farklı yıllarda taksitlendirilerek ödemesi planlanarak alınmış borçlardır. Yine sigorta ve vergi borcu listede kamu borcu olarak yer almakta olup Türkiye' de neredeyse büyükşehirler dahil tüm belediyelerde bu tür borçlanma mevcuttur. Belediye işletme ve yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilir olması için müteahhitlere olan borçlar ile piyasaya olan borçlar miktarının aylık ödeme dengesini aksatmayacak şekilde olması gerekir ki onaylı denk bütçe olması dolayısıyla Belediye bütçesindeki gelir ve gider hesaplarının takiplerinin disiplinli şekilde yapılması suretiyle bunların ödemelerinin yapılması yeni başkan için de zor iş olmamalıdır. Sonuç olarak bu borçlar 2024 yılında ödenmesi gereken borçlar değil uzun yıllara vadelendirilerek ödenmesi planlanmış borçlardır.
ZONGULDAK BELEDİYESİ’NİN BORCU DEVEDE KULAK!
Belediyelerin asli görevi vatandaşının hayatını kolaylaştıracak tüm kamu hizmetlerine konforlu, kaliteli, kesintisiz ve güvenli şekilde erişimini sağlamaktır ve bu hizmetlerin icrasında ticari şirketler gibi kar amacı gütmez, bu sebeple de bazı faaliyetlerinden vazgeçemez, yani vatandaşına hizmetlerini eksiksiz yerine getirmek için borçlanması olağan bir durumdur. Nitekim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 öncesi seçim gezilerinde İstanbul gelirleri bağlamında "İstanbul nimet nimet" demesine karşılık bugün borcu 150 milyar TL'yi aşmış, ilk meclis toplantısında ilave 4 milyar TL borçlanma için başkana yetki verilmiştir. Yüksek miktarda faaliyet gelirleri olan İSKİ, İGDAŞ,  KİPTAS, ISTON vs. 30' un üzerinde Ticari Şirketi ve gelirleri olmasına rağmen bu borç yüküne sahip Belediyeye bakıldığında Zonguldak Belediyesi’nin borcu bütçe değerleri açısından devede kulak gibi.
BELEDİYE BAŞKANI SELİM ALAN VE MECLİS ÜYELERİNE BİR KURU TEŞEKKÜR ZOR OLMAMALIYDI!
Ayrıca döviz cinsinden 2019' da 73 milyon dolar olarak devir alınan toplam borç 2024' te 35 milyon dolar olarak devredilmiştir. Bütçe rakamları üzerinden bakıldığında; 2019 yılında gerçekleşen kesin bütçe yaklaşık 139 milyon TL iken Sn. Ömer Selim Alan yönetimine devredilen toplam borç yaklaşık 412 milyon TL yani bütçenin 3 katı. 2024' te belediye meclisi onaylı bütçesi yaklaşık 2 milyar TL iken devredilen toplam borç ise 1,15 milyar TL yani toplam borç onaylı bütçenin yarısı kadar. Artık Belediyenin çok mu borcu var, yatırım yapılmamış mı, rutin hizmetler mi aksatılmış, geçmiş dönem borçları ödenmemiş mi,  belediye bütçesine yük olmadan büyük yatırımlar bakanlıklar üzerinden yapılmamış mı, hibelerle belediyenin araç ve makina parkı genişletilerek belediye birimlerinin imkan ve kabiliyeti artırılmamış mı? Siz bu rakamlar ve sahada gördükleriniz üzerinden kararı verin, Sn.Ömer Selim Alan'ın, meclis üyelerinin ve belediye çalışanlarının başarılı ve gayretli hizmetlerinden dolayı haklarını teslim etmek gerektiğine ve en azından kuru bir teşekkürü hak ettiklerine inanıyorum.
 
ZONGULDAK ÇOK MAĞDUR EDİLMİŞTİ!
3. Uzun yıllar boyunca insanımız, bırakın çok konforlu bir şehir hayatı sürmeyi asgari standartların altında şehir hayatı yaşamaya mahkum edilmiştir. Birkaç örnek vereyim, aynı sokakta zeminde kısa aralıklarla hem asfalt,  hem parke, hem beton ve hem de çukurları gördük, sürekli su hattı arızalarını uzun süre çamur akan suları yaşadık, şebeke suyunun basıncının yeterli gelmediği mahalledeki insanimizin şikayetlerini dinledik,  bakımsız bırakılmış park ve bahçelere üzüldük vs.
ZONGULDAK’IN MAKUS TALİHİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI!
4. 2019-2024 AK Parti  belediyeciliği ile Ömer Selim Alan döneminde Zonguldak bu makus talihini yendi, çetin ceviz olan kabuğunu kırdı, insanımızın şehir hayatını daha konforlu yaşaması için rutin yol bakım onarımlarını,  altyapı tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirmelerini,  park ve bahçelerinin bakım ve onarımlarını ve yenilerinin mahallelerimize kazandırılması kaliteli ve kesintisiz şekilde yapıldı. Diğer tüm rutin belediyecilik faaliyetleri aynı dikkat ve özenle pandemi ve buna bağlı olarak dünyayı saran ekonomik gelişmeler ve son olarak yüzyılın depreminin yıkıcı etkilerine rağmen aksatılmadan yürütüldü.
ALAN VE MİLLETVEKİLLERİNİN ŞEHRE KAZANDIRDIKLARINI UNUTMAMAK LAZIM!
Belediye öz kaynaklarıyla yapılamayacak orta ve büyük bütçeli, Sahil projesi, Elmaspark, Kızlar Plajı, Engelli Yaşam Merkezinin yapımı, Ulutan barajı elektrik kesintisi etkisinin şehirde su akışını durdurmaması ve elektrik tüketim maliyetlerinin azaltılması adına yatırım yapılması hibe makina ve teçhizatın temini vs Belediye envanterine giren kuka, vidanjor, gsb, greyder, kamyon, kamyonet, çöp konteyneri vs. Hizmetleri Sn. Ömer Selim Alan'ın gayretleri ve milletvekillerimizin destekleriyle Zonguldak’a kazandırıldı.
TEMİZLİK FİRMASININ BİRİKMİŞ ALACAKLARI UNUTULMAMALI
Ayrıca,  önceki dönem Belediye yönetimindeki 2019 öncesi dönemde hizmet alımı yapılan Araç kiralama ve Temizlik Şirketine gerekli bütçe disiplini uygulanamadığından ve ilave kaynak arayışına gidilmediğinden hak ediş ödemeleri zamanında yapılamamış birikimli borç olarak büyümüş olan bu borç yine Sn. Ömer Selim Alan gayretleriyle belediye bütçesinden pay ayrılarak değil Hükümetimizin nakdi desteğiyle ödenmiştir.
YİNE YAZIK OLDU ZONGULDAK’A
5. Sn.Tahsin Erdem' in, toplam borç tablosunun beklentisinin üzerinde olduğunu ifade ederek en düşük maliyetli vaat projelerini bugünden başlatamayacağını açıkladığında gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ve yine yazık oldu Zonguldak'a diye iç geçirdim. Nerede rutin belediyecilik hizmetlerini eksiksiz ve kaliteli şekilde yürütüp üzerine büyük projeler yapan ve yeni dönemde daha büyük projeler vaat eden AK PARTİ belediyeciliği ve nerede halihazırda biraz bekleyin bakalım, bütçeyi inceleyelim süt dağıtımını şimdi yapamayacağım diyen yeni başkan.
SEÇİM ÖNCESİ BELEDİYENİN EKONOMİK TABLOSUNU İNCELEMEDİ Mİ?
Sayın Başkanın, başkan olmadan henüz adaylığı süresince belediyenin tüm gelirlerini, giderlerini ve borçlarını bildiğinden şüphem yok, tüm bütçe tablolarını gerek CHP’li meclis üyeleri aracılığıyla temin edebilir ve gerekse web sitesinden inceleyebilirdi diye düşünerek şüphe duymadığımı ifade ediyorum. Aksi takdirde, bir mali müşavir olarak yönetimine talip olduğu belediyenin mali tablolarına erişmeden neyle karşılaşacağını ön görmeden vaatlerini hangi bütçe ile hangi takvimde gerçekleştireceğine yönelik altlıkları hazırlamadan seçime girmesini düşünemiyorum, anlayamıyorum ve bunu kesinlikle doğru da bulmuyorum.
TAHSİN BAŞKANIN BOYNUNUN BORCUDUR
Sonuç olarak, Tahsin başkanın da içtenlikle söylediğine inandığım makam ağlama makamı değil sözlerinden hareketle diyorum ki kaliteli ve kesintisiz rutin belediye faaliyetlerinin yürütülmesi  ve seçim vaatlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi Tahsin başkanın boynunun borcudur.
ZONGULDAK’I ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜREN BAŞKAN OLMAMALI!
Bunun için öz kaynakları yeterli gelmiyorsa bakanlıklardan veya kalkınma ajanslarından ilave ve yeni kaynaklar bulmalı ve AK Parti belediyeciliği ile kabuğu kırılan Zonguldak'ı eski günlerine geri döndüren başkan olmamalı. Türkiye' de şehircilik öylesine hızlı gelişiyor ve şehirler öyle ilerliyorki gezenler, görenler, izleyenler, yaşayanlar biliyor, şahit oluyor, önümüzdeki 5 yılda geriye gidişi yaşarsak bu diğer şehirlerimizin gelişmişlik bağlamında belki 10-15 yıllık geriye gidişe sebep olur. Bunu lütfen Zonguldak' a yaşatmayınız Tahsin Başkan ve tüm samimiyetimle bir Zonguldaklı olarak başarılı olmanızı ve seçim vaatlerinin de üzerinde işler yapmanızı diliyorum."
Editör: Şeyma Kaya