Alımlar, Kaymakam Adayı Sınavı aracılığıyla yapılacak olup, İçişleri Bakanlığı başvuru şartları ve sınav bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Başvuru İçin Aranan Şartlar:

Adaylardan kaymakam adayı olmak için aşağıdaki şartlar aranacak:

Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak veya; Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları, mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahsi geçen bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğunu belgeleyen Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapmış kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini veya mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi sırasında İçişleri Bakanlığı’na sunmak zorundadırlar.

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan şartlara sahip olmak.

01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Tarihleri: Başvurular Ekim ayı içinde alınacak. Başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı ÖSYM tarafından yayımlanacaktır.

Zonguldak Bahçelievler'de silah sesleri! Zonguldak Bahçelievler'de silah sesleri!

Başvuru tarihleri: 20 – 30 Ekim 2023

Başvuru Adresi: ÖSYM’nin resmi internet sitesi

Sınav Bilgileri: Sınavlar, 03 Aralık 2023 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Bu sınav, kaymakam adaylarının seçilmesi için kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Bu alım ilanıyla birlikte, İçişleri Bakanlığı yeni kaymakam adayları arayışında olduğunu duyurdu. İlgilenen adaylar başvuru tarihlerine dikkat ederek gereken belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurularını yapabilirler.