Türkiye'de taşınmaz mülkiyet işlemleri oldukça önemlidir. Taşınmaz satışları, mahkeme kararları ve elektronik satış platformları üzerinden gerçekleşebilir. Bu yazımızda, T.C. Zonguldak İcra Dairesi tarafından düzenlenen 2023/5748 ESAS numaralı taşınmazın elektronik satış ilanını ele alacağız. İşte detaylar:

Tapu Kaydı: Zonguldak İli Merkez İlçesi Sapça Köyü 137 Ada 16 Nolu Parsel

Başlığımızda belirtildiği gibi, söz konusu taşınmazın tapu kaydı Zonguldak'ın Merkez İlçesi'nde bulunan Sapça Köyü'nde yer alıyor. 137 Ada 16 nolu parselden oluşan bu taşınmazın toplam yüzölçümü 871.75 metrekare ve üzerinde iki katlı kargir bir ev ile bahçesi bulunuyor. Bu taşınmazın tamamına 1/1 hisse ile malik olunmaktadır.

Arazi Durumu

Taşınmazın arazi durumu oldukça önemlidir. 137 Ada 16 parsel numaralı taşınmazın toprak yapısı, bitki örtüsü ve komşuları ile olan ilişkileri dikkate alındığında, bu alanın bahçe vasıflı toprak yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Orta bünyeli siltli tın yapısına sahip olan bu arazi, tarım için uygun bir zemin sunmaktadır.

Ak Parti öneri verdi! Uygunsuz içerikler kaldırılsın! Ak Parti öneri verdi! Uygunsuz içerikler kaldırılsın!

Tarım Potansiyeli

Taşınmazın tarım potansiyeli oldukça yüksektir. İklim şartları, özellikle Karadeniz Bölgesi'nin geleneksel ürünlerinden olan mısır ve kışlık sebzelerin yetiştirilmesi için uygundur. Bu bölgede marul, pırasa, ıspanak gibi özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Bu durum, taşınmazın kıymetini olumlu yönde etkilemektedir.

Ekonomik Değerlendirme

Ekonomik değerlendirme aşamasında Gelir Metodu Yöntemi kullanılmıştır. Ekim planı tablosu hazırlanırken verim miktarları, üretim masrafları ve piyasa fiyatları göz önünde bulundurulmuştur. Ortalama fiyatlarla yapılan hesaplamalara göre, taşınmazın yıllık geliri 6.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Kıymet Takdiri

Kıymet takdiri, taşınmazın arazi değerinin belirlenmesi sürecini içermektedir. Bu değerlendirmede taşınmazın mevkii, şartları ve kullanım potansiyeli dikkate alınmıştır. Sonuç olarak, taşınmazın m² değeri 150,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Ağaç Değerleri

Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçlar da değerlendirmeye dahil edilmiştir. İncir, dut, üzüm, ceviz ve armut gibi çeşitli ağaçlar bu taşınmazın değerine katkı sağlamaktadır. Toplamda ağaçların değeri 5.750,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yapı Durumu

Taşınmazın üzerinde bulunan yapı da dikkate alınmıştır. İki katlı kargir ev, çevre ve şehircilik bakanlığının III. Sınıf A yapı grubuna dahil edilmiştir. Yapının m² yapı maliyet değeri 4600,00 TL/m² olarak hesaplanmıştır. Yapının yıpranma oranı ise %20 olarak belirlenmiştir.

Toplam Değer

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda, taşınmazın toplam değeri hesaplanmıştır. Taşınmazın arazi ve ağaç değeri ile yapının değeri birleştirilerek toplam değer 984.016,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Sonuç ve İlan Bilgileri

Sonuç olarak, 137 Ada 16 Parsel numaralı taşınmazın toplam değeri 984.016,50 TL olarak belirlenmiştir. İhale tarihleri belirlenmiş olup, taşınmazın satışı Elektronik Satış Portalı üzerinden yapılacaktır.

İhale Tarihleri:

    1. Artırma Başlangıç Tarihi: 28/09/2023 - 10:26
    1. Artırma Bitiş Tarihi: 05/10/2023 - 10:26
    1. Artırma Başlangıç Tarihi: 25/10/2023 - 10:26
    1. Artırma Bitiş Tarihi: 01/11/2023 - 10:26

Satış şartlarına göre, taşınmazın tamamının tarımsal üretime elverişli olduğu ve çeşitli avantajlara sahip olduğu göz önünde bulundurularak, bu elektronik açık artırma ilanı sona ermektedir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR