Kent Konseyi Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayınlayarak seçim tarihinin 17 Şubat olarak belirlendiğini çoğunluk sağlanmazsa ikinci seçimin 24 Şubat’ta yapılacağını belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“13.10.2022 tarihinde yapılan Zonguldak Kent Konseyi 21. olağan genel kurulunda, mevcut Kent Konseyi Başkanının istifası üzerine aynı gün olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar verilmiş olup; bahse konu seçimli genel kurulun, çoğunluklu olarak 17.02.2023 tarih ve Saat :14.00’ da,çoğunluk aranmaksızın 24.02.2023 tarih ve Saat:14.00 ‘da Zonguldak Belediyesi Meclis Salonunda yapılması Zonguldak Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.
Zonguldak Kent Konseyi Çalışma Yönergesi 3.bölüm Madde 8 e göre;
Zonguldak Valisi veya temsilcisi, Zonguldak Belediye Başkanı veya temsilcisi, Üniversite Rektörü, sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Zonguldak Belediyesi sınırları içindeki 19 mahalle muhtarı veya temsilcileri, ilçede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri, üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi, her Mahalle Meclisinden 3 seçilmiş temsilci ,geçmiş dönemlerde görev yapmış Zonguldak Belediye Başkanları, Zonguldak Kent Konseyi Başkanları ve Zonguldak Kent Konseyi Genel Sekreterleri olarak genel kurul üyeleri belirlenmiştir. Ve her üyenin 1 oy hakkı vardır.
Buna göre genel kurul üyelerimizin oy kullanabileceklerine dair temsil ettikleri yerlerden almış oldukları yetki belgelerini, Zonguldak Belediyesi 5.katta bulunan Zonguldak Kent Konseyi Genel Sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir. Güncel seçmen listemiz seçim tarihinden en az 15 gün öncesinde her türlü iletişim organından ve Zonguldak Belediyesinde askıya çıkarılarak açıklanacaktır. Seçimden 7 gün öncesine kadar itiraz yoluyla listenin güncellenmesi yapılabilir. Bu süre sonrasında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."