9 öğretim elemanını alınacağı belirtilen ilanda başvurular 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak, 23 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

ZBEÜ tarafından yapılan duyuruya göre başvurular sonrası ön değerlendirme sonuç ilan tarihi 30 Ekim Pazartesi günü ilan edilecek.

Öğretim elemanı alımı için sınav takviminde giriş sınav tarihi 3 Kasım Cuma belirlenirken açıklanma günü ise 10 Kasım olduğu belirlendi.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan Zonguldak ve TTK açıklaması! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan Zonguldak ve TTK açıklaması!

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Öğretim  elemanı  kadrosuna  başvuran  adayların  başvuru  genel  ve  özel  şartlarına  göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-  Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  mezuniyet  belgelerinin  fotokopisi  veya  e-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri,
5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi
6- Bir adet fotoğraf,

7- Özgeçmiş,
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,
12- Başvuru Formu,
ile müracaat etmeleri ilan olunur.

- Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır.
-  Postadaki  gecikmeler  kabul  edilmeyeceği  gibi  yukarıdaki  belgelerden  bir  tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr
- 1 (bir) kişi aynı anda birden çok kadroya başvuramaz.Birden çok kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
-  Üniversitemiz  Sınav  takviminde  zorunlu  hallerde  değişiklik  yapma  ve  ilanın  her aşamasını  iptal  etme  hakkını  saklı  tutar.  Üniversite  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.