Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seda Tapdık ve Mezunlarla İletişim Koordinatörü Esra Güner Hacıoğlu’nun yer aldığı ziyarette,  Zonguldak’ın önemli sanayi yatırımlarından biri olan ve bölgede üst düzey kalifiye insan gücü istihdam eden EREN Enerji A.Ş. İşletme Müdürlerinden Dr. Kazım Aydın ve Eğitim Koordinatörü Aynur Yılmaz ile görüşüldü. Ziyarette iş ve güç birliği konusunda yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi. ZBEÜ öğrenci ve mezunlarının staj ve istihdamının ele alındığı görüşmede EREN Enerji ile çalışanlara hizmet içi eğitim verilmesi hususu da gündeme alındı.