Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan karar neticesinde, 8 Nisan 2022 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in görevine başladığı tarihten bugüne Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde çeşitli alanlarda yapılan faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre;

Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışma Koordinatörlüğü Kuruldu

Öğrenci odaklı üniversite anlayışının önemini her fırsatta dile getiren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in, göreve başlamasından sonra gerçekleştirdiği ilk icraatlardan birisi ‘Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışma Koordinatörlüğü’nün kurulmasına öncülük etmesi oldu. İlgili merkez, ilk faaliyet olarak 17 bin öğrenciye ruh sağlığı hizmetleri kapsamında tarama anketi uygulayarak, 110 öğrenci ile görüşmelere başladı. Sosyal medya hesaplarından online başvurunun yapılabildiği ve 7/24 ulaşmanın mümkün olduğu merkez Mayıs ayından bugüne 200 öğrenciye destek sağladı.

Vakıf Gelirleriyle 400’ün Üzerinde Öğrenciye Burs Sağlandı

1996 yılından bu yana üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Karaelmas Üniversitesi Vakfına sağlanan bağışlar, kısa zamanda toplanan bağış miktarıyla 26 yıllık süreçte neredeyse bir ilk oldu. Göreve başladığı günden bu yana öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer öncülüğünde yapılan faaliyetlerle vakfa 608 bin TL bağış toplandı. Bu bağışlarla 272 öğrenci bir akademik yıl boyunca nakdi ve yemek bursu ile desteklenirken, 165 öğrencinin ise kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı üzerinden desteklenmesi sağlandı.

Daha fazla öğrenciye burs sağlanabilmesi amacıyla 15 Temmuz Şehitler Kampüsünde Cafe Akademi adında bir hizmet biriminin kuruluşu gerçekleştirildi. 8 aylık süreç içinde vakfa gelen 608 bin TL’lik gelirin önemli kısmı Temmuz ayında faaliyete geçen Cafe üzerinden sağlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Sağlık Kampüsü Faaliyetleri

Üniversitemizin Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Haziran ayında yetişkin Onkoloji Birimi ve Kasım ayında ise Çocuk Göğüs Hastalıkları Birimi açıldı. Nisan ve Aralık ayları arasında ikinci anjiyo ünitesi alım süreci tamamlandı. Genel Cerrahi birimi akredite edilerek yeterlilik belgesi alındı. Yeni sağlık personelleri hastaneye kazandırıldı. Bu noktada Zonguldak Valisi Sayın Mustafa Tutulmaz’ın uygun görüşleriyle Haziran ayında tıbbi onkoloji doktoru göreve başladı. İkinci onkoloji uzmanının ise hastaneye kazandırılması için görüşmeler başlatıldı. Süreç içerisinde kardiyoloji birimine 10 yataklı yoğun bakım ünitesi kazandırıldı ve ayrıca desteklenen BAP Projesiyle de hastaneye anjiyo ünitesi alındı. Bu ünite sayesinde beyin cerrahisinin hizmet potansiyeli de pozitif yönde arttı ve bu sayede hastanenin beyin cerrahisi, hizmette bölgede bir ilk olma özelliği kazandı. Tüm bunlarla beraber yeni doğan yoğun bakım ünitesi yenilendi. Asansör sıkıntısı hastanenin en büyük sorunlarından biriydi ve çözümü için ilgili tarihlerde 4 büyük asansörün yenilenmesi hakkında ihale tamamlanarak revizyon çalışmaları başladı. Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde ise Cerrahi ve Periodontoloji kliniklerine 7 adet diş ünitesi kuruldu ve alt yapı desteği ile 8 adet sağ sol kullanıcı için dönüşebilen üniteler, 3 adet perapikal röntgen cihazı alındı. Nisan’dan bu yana 436 bin 981 hastaya poliklinik üzerinden, 44 bin 631 hastaya acil servis üzerinden, 28 bin 862 hastaya da yatarak tedavi hizmeti verilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesinde ise 8 ay boyunca 92 bin hastaya 225 bin tedavi işlemi uygulandı. Hastanenin telefon santrali ve çağrı merkezi yenilenerek sistemdeki yığılma sorunu ortadan kaldırıldı.

ZBEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi bağışçı sayıları bu tarihlerde artış göstererek toplamda 21 kişiye ulaştı. Bu süreçte ya nakdi ya teçhizat ya da bakım onarım üzerinden hastaneye destek olan hayırseverlerin yapmış oldukları bağışlar 700 bin TL’yi geçti.

Sağlık Kampüsü İçin Yeni Projeler Hazırlanmaya Başlandı

Sağlık alanındaki hizmet faaliyetleriyle hastaneyi Batı Karadeniz’in sağlık üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Özölçer, topluma hizmetin ve kamusal faydanın kendileri için büyük anlam ifade ettiğini, bu hizmetlerin başında da sağlığın yer aldığını ifade etti. Bu yüzden sağlık alanındaki projelerine hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Rektör Özölçer, bu kapsamda 2022 yılında, sağlık kampüsünde yeni bir poliklinik binası açmak için bir projelendirme işlemi tamamladıklarını, süreçle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı takdirde ihale ve yapım sürecinin 2023 yılında neticelendirilmesini planlandıklarını açıkladı. Sürecin tamamlanmasının ardından mevcut hastane binasında rehabilitasyon sürecine geçeceklerini söyleyen Özölçer, 4 kişilik odaların 2 kişiye indirileceğini, lavabo vb alanların sayısının arttırılacağını ve odalardaki televizyon ve buzdolabı gibi eksikliklerin giderilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi. 2022 yılında hastanenin almış olduğu sağlık kalite puanın yüksek olduğuna dikkat çeken Rektör Özölçer, söz konusu kalite puanının hastaneyi sağlık turizmine başlamada yeterli hale getirdiğini hatırlattı. Bu noktada faaliyetlere ilişkin hedeflerden bahseden Özölçer;  “2023 yılında sağlık turizmine yönelik girişimlerimiz başlamıştır. Hedeflerimizden bir diğeri kemik iliği nakil merkezi oluşturmaktır. 1332 adet hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli ile faaliyetlerini sürdüren ve yalnızca Zonguldak ili ve ilçelerinden değil, Batı Karadeniz’in çeşitli illerinden de her gün çok sayıda hasta kabul eden hastanemizin devam eden otopark sorununu çözmeye yönelik hedefimiz bulunmaktadır. Ayrıca il dışından gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorununu çözmek adına sağlık kampüsünde bir otel yapılması ve sosyal yaşam alanlarının genişletilmesine ilişkin proje çalışmalarımız da devam etmektedir” dedi.

21 Protokole İmza Atıldı

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliklerini faaliyetleri arasında ön plana yerleştiren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, son 8 ayda çeşitli kuruluşlarla 21 protokol imzaladı. Zonguldak Valiliği, Zonguldak İl Müftülüğü ve çeşitli üniversitelerle de imzaların atıldığı protokollerden 4’ü ise TPAO’nun da aralarında bulunduğu sektöre yönelik gerçekleşti.  Protokol sayılarını üniversitenin tüm alanlarını kapsayacak şekilde arttırmayı amaçladıklarını açıklayan Rektör Özölçer, bu sayede üniversitenin hem dışa daha çok açılmasını hem de üniversite faaliyetlerinin arttırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Zonguldak Teknopark’ın Sermayesi 350 bin TL’den 1,5 Milyon TL’ye Yükseldi

Teknolojik ürün üretmede girişimciliği özendirmek, akademisyen, sanayici ve diğer tüm Ar-Ge fikir sahiplerine ortak bir çalışma ortamı oluşturularak elde edilecek teknolojik ürünler temelinde ülke ekonomisine artı değer sağlamayı hedefleyen Zonguldak Teknopark, bünyesinde 18 firmanın faaliyet gösterdiğini, bu firmalardan 5’inin ise Nisan ayından sonra Teknopark bünyesine kazandırıldığını açıkladı. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Teknopark sermayesinin, 350 bin TL’den 1, 5 Milyon TL’ye yükseltildiği bildirildi. Bir önceki yıla göre 5 basamak yükseliş gösteren Zonguldak Teknopark, son açıklanan performans endeksi sıralamasında 94 teknopark arasında 47. Sırada yer aldı.

1422 Bilimsel Etkinlik Gerçekleştirildi, 25’in Üzerinde Bölümün Aktif Hale Getirilmesi İçin Harekete Geçildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesindeki birimler tarafından hem kurum içine hem de kurum dışına yönelik toplan 1422 bilimsel etkinlik gerçekleştirildi. 141 toplantının, 123 seminerin, 310 konferansın, 42 panelin, 30 söyleşinin 89 sosyal sorumluluk projesinin ve 59 teknik gezinin yer aldığı bilimsel etkinliklerden biri ise üniversite personeli ve öğrencilerine, diğer kurum çalışanlarına ve topluma hizmet faaliyetleri kapsamında halka yönelik düzenlenen 628 eğitim oldu. Bilimsel etkinlikler arasında halka açık olarak gerçekleştirilen kahkaha yogası, emniyet personeline öfke kontrol eğitimi, üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ve tütün bağımlılığı eğitimi, Zonguldak kadınlarına şiddet eğitimi verilmesi ve yöresel lezzetler festivali gibi faaliyetler yer aldı.

Nisan ve Kasım ayları arasında ayrıca Web of Science’da 312, Scopus’ta ise 190 bilimsel çalışma yayınlandı. Akademik personelin teşvik edici girişimlerle desteklenmesinin önemine her fırsatta vurgu yapan Rektör Özölçer, Nisan ayından bugüne de 51 bilimsel araştırma projesinin (BAP) desteklendiğini bildirdi. 

Eğitim öğretim faaliyetleri içinde ilgili tarihler arasında 4 bölüm akredite olurken, 7 bölümün ise akreditasyon süreci başlatıldı. Ayrıca Üniversitenin eğitim öğretim yelpazesini genişletmek amacıyla 25’in üzerinde bölümün aktif hale getirilmesi için harekete geçildi.

22 Spor ve Teknoloji Takımı Desteklendi

Öğrenci takımlarının desteklenmesine önem veren ve yükseköğretim kurumlarının yalnızca eğitim öğretim yuvası olmadığını, aynı zamanda sosyal ve sportif faaliyetlerin merkezi konumunda olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin bu misyonuna uygun davranmaya hassasiyet gösterdiklerini ve öğrencilere sundukları destekleri arttırarak sürdüreceklerini açıkladı.

Bu kapsamda açıklanan verilere göre Üniversite, Nisan ayından bugüne kadar 9 spor takımı ve 13 teknoloji takımı olmak üzere 22 öğrenci takımını katıldıkları etkinliklerde desteklediğini açıkladı. Derece alan bazı takımlar, "CanSat Competition 2022" yarışmasında finale kalan ve Haziran ayında dünya birincisi olan Grizu-263 takımı ve Eylül ayında TEKNOFEST 2022 Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmasında 3’üncülük ödülünü kazanan ISA takımı oldu.

Sürekli Eğitim Merkezi 41 Kurs Düzenledi

Üniversitemiz bünyesinde topluma hizmet kapsamında faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezi, hem kurum personelinin hem de kurum dışındaki bireylerin katılabileceği 41 adet kurs düzenlediğini bildirdi. Açılan kurslar arasında Bilgisayar Destekli Tasarım (Solidworks) Eğitimi, Çocuklar İçin Resim Ve Tasarım Akademisi, Piyano ve Temel Müzik Eğitimi Kursu ve CNC Dik İşleme Merkezi Operatörlüğü Eğitim Sertifika Programı gibi eğitimler yer aldı.

61 Birimin Alt Yapı Çalışması Gerçekleşti

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından bildirilen rapora göre Üniversite kampüslerinin toplam 61 biriminde çeşitli yapım onarım faaliyeti gerçekleştirildi. Bu faaliyetler arasında engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar, bazı binaların yalıtımı, ZBEÜ öğrenci yemekhanesi bakım ve onarımı, ZBEÜ hastane binasında güvenliği arttırmaya yönelik çalışmalar ile bakım onarım çalışmaları yer aldı. Alt yapı, bakım ve onarım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bazı birimler ise şunlar oldu: “Farabi Kampüsü Yazlık Bahçe, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tahir Karauğuz Konferans Salonu, öğrenci yemekhaneleri, Çaycuma TOBB ek derslik binası, Gökçebey ve Kilimli MYO, Alaplı MYO, Ahmet Erdoğan SMYO, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası, Sezai Karakoç Kültür Merkezi ve Rektörlük.”

Merkez kampüste hayata geçirilmesi planlanan bazı çalışmalardan da söz eden Rektör Özölçer, Merkez Kampüste ek bina çalışmalarını hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Yapılacak binalara İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İletişim Fakültesini taşımayı planladıklarını söyleyen Özölçer, bazı binaların kötü durumundan ötürü yapmış oldukları geçici yer değişiklikleri neticesinde sıkışıklığın meydana geldiği İlahiyat Fakültesini rahatlatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Rektör Özölçer, ayrıca Ereğli’de bina yapılması için ilgili mercilere talepte bulunduklarını da ifade etti.

Üniversitemizin Dijitalleşmesine Yönelik Çalışmalara Hız Kazandırıldı

Üniversitenin dijitalleşmesine yönelik çalışmaların hız kazandığı süreçte; Farabi ve İbn-i Sina Kampüslerinde plaka tanıma sistemi hayata geçirildi, veri merkezi koordinatörlüğü kurularak tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması sağlanmaya başlandı. Labsis online talep sistemi hayata geçirildiği üniversitede, 360 sanal kampüs hizmete girerek uzaktan sanal kampüs turu mümkün hale getirildi. Ağustos ayında Konservatuvar, Besyo ve Güzel Sanatlar Fakültesi için online giriş sistemi yazılarak, özel yetenek sınavları başvurusundan sürecin ve sonucun takibine kadar tüm aşamalar online sisteme taşındı. Pukö ve burs başvuruları online hale getirildi. Üniversitenin hem ana sayfa hem de tüm birim sayfalarındaki web tasarımları yeniden düzenlenerek, hem android hem ios sistemi için yeni mobil uygulama sistemine geçildi. Üniversite hastanesinde fiziki karışıklığı gidermek ve hasta ile yakınlarının ilgili birimleri kolaylıkla bulabilmesini sağlamak amacıyla çeşitli alanlara kare barkod sistemi kuruldu. Böylelikle sistem sayesinde tıpkı avm’lerdeki gibi kişiler bulundukları yeri ve aradıkları yerin tarifini kolayca görebilmeye başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, QR teknolojisinin kullanımını başta temizlik olmak üzere birçok alanda yaygınlaştırmaya başladı. QR projeleri, Merkez Farabi Kampüsü ile başlayıp son olarak Ereğli ve Alaplı Kampüs alanlarının da dahil olması ile 15 birimde aktif hale getirildi. Üniversitenin yapmış olduğu son girişimlerden biri de Üniversite ile ilgili her türlü soru, talep ve şikayetlerin hafta içi her gün telefonla bildirilebileceği çağrı merkezi oldu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a beni bu göreve layık gördüğü için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu görevler elbette ki geçicidir, asıl önemli olan ise görevi en iyi şekilde icra etmek ve vazifeyi pek çok faydalı iş ile tamamlamaktır. Göreve atandığım gün kendime verdiğim söz, üniversitemizi daha da ileriye taşımak, öğrencilerimize ve Zonguldak hatta Batı Karadeniz halkına fayda sağlamak adına sonuna kadar mücadele edeceğim yönünde olmuştur. Ancak faaliyetler icra etmek kadar güven köprüsü kurabilmek de önemlidir. Güven köprüsü ise en başta şeffaflık ile sağlanabilir. Bu niyetle hazırlanan rapor, son 8 aylık süreçte yani göreve başladığımızdan bugüne yapmış olduğumuz faaliyetleri sayılarla ortaya koymayı amaçlamaktadır. İlerleyen süreçte de yaptığımız çalışmalar belirli periyodlarda paylaşılmaya devam edecektir. Ayrıca söz konusu faaliyetlerin yakın zamanda bir katalog olarak istatistiklerle yayınlanması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve ilimizin güzide basın mensuplarına saygı ve selamlarımla.”