Yükseköğretim Kalite Kurulu 2 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihinin 11 Temmuz olduğu belirtildi.

Özel Şartlar:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

Lisans Mezunları için 2022 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.

Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır.

Yerleştirme yapılacak unvanlar;

Uzm. Dr. Fatih Akça'dan geleneksel reyhan şerbeti önerisi! Faydaları saymakla bitmiyor! Uzm. Dr. Fatih Akça'dan geleneksel reyhan şerbeti önerisi! Faydaları saymakla bitmiyor!

Genel Şartlar:

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4. Adaylar, başvurularını 02/07/2024-11/07/2024 tarihleri arasında (11/07/2024 mesai bitimi saat 17.30'a kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı'na şahsen başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, kargo, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)