Yıldız Teknik Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Büro Personeli, Kütüphaneci, Spor Uzmanı, Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detayları açıklayan kurum kadrolara göre maaş detaylarını da açıkladı.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları 15 Kasım 2023 tarihinde başlayıp 29 Kasım 2023 tarihine kadar devan edecek.

Adaylar üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

Ak Parti öneri verdi! Uygunsuz içerikler kaldırılsın! Ak Parti öneri verdi! Uygunsuz içerikler kaldırılsın!

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5. Her bir pozisyon unvanı için karşılarında belirtilen niteliklere sahip olmak.

.

.