“Tavsiyemiz bir taraftan özel sektöre “Kömür al” derken AKP ve MHP’li dostlarımızın iktidar temsilcisi olduklarını unutmadan devlet noktasında da çözüm için seslerini çıkartmaları yönündedir.” İfadelerini kullanan Yavuz Erkmen’in yazılı açıklaması şu şekilde:
Bir taraftan TTK’nın işçi açıklarının giderilip işçi sayısının norm kadro seviyesine getirilmesi böylelikle üretimin arttırılıp, iş kazalarının önüne geçilmesi sağlanırken, bir taraftan da özel sektördeki kömür üreticisi arkadaşlarımızın sorunlarının çözümlenip, üretimlerinin devamlılığı sağlanmalıdır, görüşümüzü yineliyoruz.

Ancak son günlerde yerli kömürün teşvik edilmesi ve özel sektör üreticisi arkadaşlarımızın ürettikleri kömürlerin bölgemizdeki büyük sanayi kuruluşlarına da verilmesi için yapılan açıklamaları okuyor, takip ediyoruz. Bu haklı talebin yerine getirilmesi noktasında (Erdemir, Kardemir, Çetaş, Eren gibi) büyük kurumlarım bir yerde bölgeye karşı sorumlulukları çerçevesinde değerlendirileceklerine inanıyoruz.

Bu yöndeki muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin ve de özel sektördeki arkadaşlarımızın söylemlerini haklı görürken, esas görev onlarda olan AKP ve MHP’li arkadaşlarımızın ve de yöneticilerinin söylemlerini ise hedef şaşırtma olarak görüyorum. Çünkü bölgemizdeki kömür üretiminin devamlılığı için bu kurumların alımları yanında devletin yapması gereken;

a)Henüz yerli kömürün teşvik edilmesine yönelik EPDK kararnamesinde beklenen tatmin edici iyileştirmelerin yapılmaması

b)2 asgari ücretin ödenmesi konusunda gerekli desteğin henüz verilmemesi

c)Mali yükün azaltılması açısından rödevans ücretlerinin düşürülmemesi gibi adımların atılmadığını görüyoruz.

Tavsiyemiz bir taraftan özel sektöre “Kömür al” derken AKP ve MHP’li dostlarımızın iktidar temsilcisi olduklarını unutmadan devlet noktasında da çözüm için seslerini çıkartmaları yönündedir