31.10.2024 tarihine kadar Bartın'da ormanlara girişler yasaklandı. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerleri artmış ve buna dayalı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilmiş ve ülkemiz ve milletimiz için paha biçilmez değeri haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Metin Ergenç ve Zeynep Şenel dünyaevine girdi! Metin Ergenç ve Zeynep Şenel dünyaevine girdi!

1-  Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi ormancılık faaliyetlerini yapan kişi ve şirketler dışında, ilimiz Kurucaşile ilçesi Hacımahmut mevkii, Amasra ilçesi Bozköy Plajı mevkiindeki ormanlar, Amasra ilçesi Gömü Köyü ve Fatih Mahallesi arasında kalan ormanlık alanlar, Amasra ilçesi Radar mevkiindeki ormanlık alanlar, Ulus ilçesi Eldeş Köyü, Eseler Köyü hudutlarındaki ormanlık alanlar, Ulus ilçesi Merkez ilçenin çevresindeki ormanlık alanlar, Bartın Merkez ilçesi Topluca Köyü Esenpınar mahallesindeki ormanlık alanlar, Bartın merkez ilçesi İnkum ve Büyükkızılkum arasında kalan ormanlık alanlar, Bartın merkez ilçesi Şahne, Çakırdemirci, Yıldız ve Çamaltı Köyü çevresindeki ormanlık alanlara 05.07.2024 tarihinden itibaren 31.10.2024 tarihine  kadar giriş ve çıkışların yasaklanmasına,

2- Tabiat ve orman parklarına girişler ile "Avlanma İzin Belgesi" sahipleri veya av turizmi kapsamında bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmemesine,

3- Orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklanarak piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire yeri, orman parkı ve piknik alanlarında 05.07.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında akşam saat 20:00’ den sonra ateş, semaver ve mangal yapılmasının yasaklanmasına,

4- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi ve eğitim kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz olarak almasına,

5- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların (BEDAŞ) özellikle ormanlık alanlardan geçen hatların gerekli bakımlarını gerçekleştirerek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri almasına ve gerektiğinde enerji kesintisi uygulanmasına,

6- Tüm belediyelerimizin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturarak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe ve itfaiye aracı) hazır bulundurmasına,

 7- İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından ormanlarda gözetim ve denetimlerin etkin şekilde yapılmasına,

  8- Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılmasının bu süre zarfında yasaklanmasına ve bu kararın Bartın ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanmasına,

9- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılmasına,

10- Bu karar hükümlerinin 05 Temmuz 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında uygulanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir.

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere tüm yetkili birim/kurumlarca her türlü teknik imkanlar (dron, ATV, fotokapan vb.)  ile araçlar kullanılarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek,  yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak  5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve aksi kararlaştırıldığı ilan edilmedikçe 31/10/2024 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. İlanen tebliğ olunur.”