Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin, eğitim öğretim dönemlerinde teknoloji odaklı eğitimler için yapılabilecek iş birlikleri, Avrupa Birliğinin bu alanlara yönelik vermekte olduğu desteklerden de istifade etmek amacıyla kurumların işbirliği ile proje geliştirilmesi ve bu projelerinde katkılarıyla üstün zekalı ve özel yetenekli öğrenciler için uygun fikri alt yapı ve teknolojik donanımların sağlanması, böylece ülke kalkınmasında üstün zekalı ve özel yetenekli gençlerden daha fazla istifade edilmesi ve beyin göçünün engellenmesi gibi konular görüşüldü. 
Toplantıya; Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Sınav Koleji kurucu ortağı ve okul müdürü Halil Vecdi Ilgın, Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Engin Karaduman, Zonguldak Prof.Dr. Şaban Duralı Bilim ve Sanat Merkezi Mekatronik öğretmeni Tolunay Demirci, Kdz.Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serhan Çakır ve 3D Modelleme öğretmeni Yalçın Arslan katıldı. 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; “ Milli Eğitim Bakanlığımız ile çatı kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin işbirlikleri neticesinde son yıllarda eğitim konusunda iş dünyası olarak daha fazla sorumluluk almaya başladık. Mesleki eğitim alanında yapılan iş birliklerimiz ile gerek meslek liselerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde iş dünyasının beklentilerini karşılayacak niteliklerde öğrenci yetiştirilmesi ile ilgili ortak çalışmalar yapıyoruz. Meslek liselerini seçen öğrencilerimize malzeme desteği sağlıyoruz, burs veriyoruz, atölyeler kuruyoruz, geliştiriyoruz, iş yerlerimizde staj imkânı sağlıyoruz. Eğitimlerini tamamladıklarında da işe alımda öncelik veriyoruz. Yine Mesleki Eğitim Merkezlerimizde öğrenim gören öğrencilerimize de benzer destekler vermenin yanı sıra haftanın dört günü iş yerlerimizde istihdam ederek hem iş deneyimi sağlıyoruz hem de devletimizin katkıları ile ücret veriyoruz.
Üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerimizi de çeşitli şekillerde destekliyoruz. Devletimizin bu konuda kurumsal olarak yaptığı çalışmalar var. Ancak bu alanda da yapılması gereken daha fazla şeyler olduğunu görüyoruz. Zonguldak özelinde Makzon projemiz odağında yapılacak olan yeni modern bir teknopark düşüncemiz var. Bu alanda bir Teknoloji Lisesi kurulabilir. Üniversitemiz siber güvenlik alanında son derece başarılı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu alanda önemli çalışmalar yaptı, destekler verdi ve desteklerine devam ediyor.
Üstün zekalı ve özel yetenekli öğrenciler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sağlayarak, onların benzersiz yeteneklerini geliştirmeleri için uygun ortamlar sağlayabiliriz. 
Bilim ve Sanat Merkezlerinde, Teknoloji Liselerinde öğrenim gören, proje geliştiren, patent alan, faydalı model geliştiren öğrencilerimizi maddi olarak destekleyebiliriz. Devletimiz Mesleki Eğitim Merkezleri ve Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz için vermiş olduğu maddi desteği, katma değerli üretim yapan bu öğrencilerimize de vererek ülkemize karşı aidiyet duygularının daha fazla gelişmesini sağlayabilir. Dolayısıyla üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerimizin ülkemizde kalmaları ve Ülkeleri için daha fazla üretim yapmaları teşvik edilmiş olur.
Avrupa birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarında ki hibe programı olan “Erasmus+ Yenilikçilik İçin İttifaklar “programına kurumlar olarak iş birliği ile bir proje yaparak gençlerimize katkı verme konusunda da fikir birliğine vardık. Katılım ve katkılarından dolayı öğretmenlerimize ve kurumlarımızın yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerimiz yollarını açmak, ülkemize olan aidiyet duygularını güçlendirerek ülkemize daha fazla hizmet etmeleri için tüm imkanlarımızı kullanacağız “dedi.