Türk Hava Yolları (THY) 10 bin personel alacak! Türk Hava Yolları (THY) 10 bin personel alacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , 344 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 14 Haziran olarak belirtildi.
A) GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler... " şartını sağlıyor olmak.
3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç) 4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.
5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
7- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
B) UNVANLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
1) POZİSYON UNVANI: BÜRO PERSONELİ (BP1)
POZİSYON ADEDİ: 189
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 Ön Lisans
KONTENJAN: Adana (2), Antalya (9), Balıkesir (2), Bolu (1), Bursa (3), Çorum (1), Denizli (3), Eskişehir (3), Hakkari (2), Mersin (3), İstanbul (112), İzmir (12), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (4), Kütahya (1), Kahramanmaraş (1), Mardin (4), Muğla (3), Niğde (1), Ordu (2), Sakarya (2), Samsun (1), Tekirdağ (6), Şanlıurfa (4), Aksaray (1), Ardahan (1), Yalova (1), Kilis (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3004] Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak, [Nitelik Kodu: 3384] Sosyal Hizmetler ön lisans programından mezun olmak.
2) POZİSYON UNVANI: BÜRO PERSONELİ (BP2)
POZİSYON ADEDİ: 71
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3 Lisans
KONTENJAN: Ankara (Merkez) (40), Gaziantep (5), Ankara (Taşra) (26)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 4177] Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,
[Nitelik Kodu: 4463] Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi veya Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak.
3) POZİSYON UNVANI: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
POZİSYON ADEDİ: 14
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 Ön Lisans
KONTENJAN: Ankara (Taşra) (2), Balıkesir (1), Diyarbakır (1), Mersin (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kırşehir (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Batman (1), Yalova (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3389] Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
c) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10'uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
d)18 yaşını doldurmuş olmak.
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 18'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
g) Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
4) POZİSYON UNVANI: TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
POZİSYON ADEDİ: 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94 Ortaöğretim
KONTENJAN: İstanbul (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 2023] Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
5) POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (AŞÇI)
POZİSYON ADEDİ: 12
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93 Ön lisans
KONTENJAN: Ankara (2), Balıkesir (1), Bitlis (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kayseri (1), Malatya (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Yozgat (1), Zonguldak (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 3222] Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
6) POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI)
POZİSYON ADEDİ: 9
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adıyaman (1), Aydın (1), Eskişehir (1), Mersin (1), İzmir (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Van (1), Yozgat (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 2001] Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
7) POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK)
POZİSYON ADEDİ: 48
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adana (2), Ankara (Taşra) (10), Antalya (1), Bingöl (1), Bursa (4), Denizli (1), Edirne (1), Giresun (2), Isparta (1), İstanbul (16), İzmir (2), Kocaeli (1), Muğla (1), Tekirdağ (1), Şanlıurfa (2), Yalova (1), Kilis (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
b) [Nitelik Kodu: 2001] Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.