Rödevansçı batacağına ithalatçı batsın” diyen Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı

Ak Parti ithal kömürden vaz geçemiyor. Bilindiği üzere EPDK’nın Nisan 2022 tarihinde aldığı karar ile, Elektrik üretiminde İthal Kömüre Yerli Kömürden daha yüksek Teşvik verilmesi kararından sonra, bölgemizde faaliyet gösteren ÇATES ve Eren Enerji şirketleri, bölgemizde taş kömürü üretimi yapan Rödevans saha sahiplerinden kömür alımını durdurarak İthal Kömüre yöneldiler.

EPDK’nın bu kararı, gerek Cumhurbaşkanımızın gerekse Ak Pati hükümetinin son dönemde üzerine basa basa vurguladığı “Yerli ve Milli üretim”            açıklamalarına aykırı olsa da, hükümetin uygulamaktan vaz geçemediği İthalata dayalı üretim politikaları ile tamamen uyumludur. Ne yazık ki Ak Parti Hükümeti, Vatan Partimizin programında yer alan ve ülkemizin 117 ayrı merkezinde Üretim Devrimi Kurultayları ile, kamuoyu ve üreticilerimiz ile paylaştığımız Üretime Dayalı Ekonomi Politikaları yerine İthalata Dayalı Üretim modelini TERCİH ederek, yerli üreticimizi bitme noktasına getirmiştir.

Hükümetin bu tercihi, ülkemizin her yerinde, ülkemizde üretilebilecek tüm ürünlerin yurt dışından İthal edilmesine, üreticinin üretimden, çiftçinin tarımdan uzaklaşmasına yol açtığı gibi, Zonguldak’ımızda da İthalatçılar servetlerine servet katarken, TTK ve Rödevansçılarımızın üretimden vaz geçerek, taş kömürü üretiminin bitme noktasına, Zonguldak ekonomisinin bel kemiği durumunda olan binlerce maden işçimizin ise işsiz kalmasına neden olmak üzeredir.

Üretici Baş Tacı, Rödevansçı Batacağına İthalatçı Batsın

Vatan Partimizin Diyarbakır’da elektrik borcu altında ezilen çiftçilerimiz için DEDAŞ terörüne karşı “Çifti Batacağına DEDAŞ Batsın”, yurdumuzun dört bir yanında Köylü ve Üreticinin Banka Kredileri altında ezilmesine karşı, “Üretici Batacağına Bankalar Batsın” politikaları, Zonguldak’da “Rödevansçı Batacağına İthalatçı Batsın” noktasına gelinmiştir. Bu gün Rödevanslı sahalarda çalışan 3.000 işçimiz var, 3.000 işçi Zonguldak ekonomisi için düşük bir sayı. İthalatçılar ise yurt dışına milyar dolarlar gönderirken, Yabancı ülkelerin işçilerine bakıyor.

Atlantik Çağı Bitiyor, Yeniden Asya Çağı Başlıyor.

Tüm dünyada Amerikan’nın tek dünya devleti hayalleri ve Amerikanın tekelinde olan neoliberal ekonomi modeli çökmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin asıl nedeni budur. 500 yıl aradan sonra Dünya yeniden Asya’ya yönelirken ülkemizde Atlantik sisteminden kurtularak Tam Bağımsız Türkiye rotasına girmiştir. 1980 darbesinden sonra Turgut Özal ile başlayan, köylüyü yük ithalatçıyı kurtarıcı gören neoliberal politikalar ülkemizi üretimden kopardığı gibi, Zonguldak’ımızda da kömür üretimini bitme noktasına getirmiştir. 1980’lerde 45 – 50 bin olan işçi sayısı ve yıllık 4 milyon ton’a çıkan üretim miktarı zamanla bilinçli olarak azaltılmış, ithalata yönelinmiştir.

Ak Parti Hükümeti, iktidara geldiği 2002 yılından bu güne kadar Özal, Derviş, Babacan’ın yolundan giderek, TTK işçi sayısını 15.750’den 7.300’e, Taş Kömürü Üretimini ise Rödevansçılar ile birlikte 2.5 milyon ton’dan 1.2 milyon ton’a kadar düşürmüştür. Rödevans sahalarında ise 6.000 olan işçi sayısı bu gün 3.000 – 3.500’e kadar gerilemiştir.

Sorunu Doğru Tespit Etmek Çözümün Yarısıdır.

Her ne kadar bazı Rödevans saha sahipleri, yazarlar ve siyasi partiler Eren Enerji ve Çates’i yerli kömür almadıkları için eleştirmekte iseler de, sorunu doğru belirlemezsek doğru çözüm bulamayacağımız ortadadır. Eren Enerji ve Çates ticari faaliyet gösteren ve amacı kar etmek olan hükmi şahsiyetlerdir. Onları, daha yüksek teşvik alarak ithal kömür almak varken daha az teşvik alarak Rödevansçılardan yerli kömür almaya zorlamak akla ve mantığa uygun bir eylem tarzı değildir. Sorunun temeli, ithal kömüre daha fazla teşvik veren Hükümetin vaz geçemediği neoliberal İthalat politikalarıdır.

Yapılması gereken ise çok açık ve basit önlemler ile İthal kömür üzerindeki teşviklerin kaldırılarak, yerli kömür kullanımına teşvik verilmesi ile, Soma faciasından sonra yapılan düzenlemeler sırasında Rödevansçılara verilen söz ve taahhütlerin tutularak, işçiye ödenen iki asgari ücretten birinin devlet tarafından karşılanmasıdır. İthal kömüre verilen teşviğin kalkması halinde Eren Enerji ve Çates gibi firmalar elektriği daha ucuz mal edebilmek için bu defa TTK ve Rödevansçılardan Taş kömürü almak isteyecek ve hatta onları daha fazla çıkartmak için üretime zorlayacaktır. Diğer yandan İthalatçılara ödenen teşvik, yerli üretime katılan Rödevansçılara ödenecek, böylece ithal kömüre verilen milyarlaca dolar’ın bir kısmı da ülkemizde ve şehrimizde kalmış olacaktır.

Diğer önemli husus ise bir madencinin 13 esnafaın geçimini sağladığı gerçeğidir. Bu noktada Zonguldak Esnaf Odaları Derneğini de göreve çağırıyoruz. TTK ve Rödevançılar işçi kaybederlerse Zonguldaklı esnaf nasıl geçinecek, çarşılar nasıl şenlenecek, ne yiyecek, geleceğe nasıl güvenle bakacak?

Zonguldak Barosuna soruyoruz, Türkiye genelinde her gün 38, yılda 13.800 Avukat arkadaşımız aramıza katılıyor. Zonguldak’ta TTK olmazsa, madenci olmazsa, madencinin baktığı esnaf, zanaatkar olmazsa, Rödevansçılar olmazsa bu gün asgari ücretin yarısına çalışmak zorunda kalan Zonguldak Barosunun genç Avukatları nasıl geçinecek?

Al Cumhuru vur Millete…

Ak Parti politikaları böyle, peki 8’li masa farklı mı? Tabi ki değil, Ülkemizde ekonomist kalmamış gibi, CHP’nin Amerika’dan devşirdiği ekonomiden sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı, ABD’li Ekonomist, Sosyal Teorisyen, Siyasi Danışman ve ÇEVRE AKTİVİSTİ Jermy Rifkin; Küresel ve Ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu konu edinen uzun vadeli ekonomik sürdürebilirlilik planı olan “Üçüncü Sanayi Devrimi’nin” mimarı. Yani Petrol ve Taş Kömürü gibi fosil yakıtlara cepheden karşı, “Yeşil Enerji ci”.

Almanya, Rusya – Ukrayna (NATO) savaşı sırasında yaşadığı Enerji Krizinden sonra kendisinden kurtularak atıl durumdaki Kömür Ocaklarını yeniden açtı. Almanya kurtuldu CHP aldı. Aynı Davutoğlu ve Babacan gibi.. İngiltere’den Temiz Para! bularak Türkiye’yi kalkındıracaklarını ilan ettiler. Demek ki 8’li masa iktidara gelse ilk yapacakları iş Fosil yakıtlara yani Taş Kömürüne savaş açacaklar. Aynı ithal ikameci sitem devam edecek, üretim, TTK ve Rödevansçılar iyice bitecek, Zonguldak tükenecek.

Üreten ve Birleşen Tam Bağımsız Türkiye için Çözüm Vatan Partisi.

Sayın halkımızın da gördüğü gibi; Amerika çökerken mecliste grubu bulunan Sistem içi partilerin çözümü yoktur. Hepsi tükenmiştir.

Neyse ki Zonguldak’ın da işçinin, emekçinin, üreticinin yanında, Milli Üretim’den yana Vatan Partisi var. Vatan Partisinin Üretim Politikası, kuruluş felsefesinde olduğu gibi, Planlı, Programlı Üretime Dayalı Karma Ekonomik Sistemdir. “Türkiye’de üretilebilecek her mamülün ülkemizde üretilmesi, ithal edilmemesi” prensibine dayanmaktadır. Partimizin ilk hedefi, Ak Parti Hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılındaki TTK işçi sayısı olan 15.750’ye, Rödevans sahalarında ise 6.000’e arttırılması, Taş Kömürü Üretimini ise Rödevansçılar ile birlikte ilk etapta minimum 2.5 milyon ton’’a çıkarılması olacaktır.

30 Ocak 2022 tarihinde düzenlediğimiz Kömürde Üretim Devrimi Kurultayına sunulmak üzere, TTK Plan ve Prensipler Dairesi Eski Başkanı ve parti üyemiz sayın Dr. Necdet Biçer tarafından hazırlanan ve kurultaya sunulan raporunda; TTK’ya 15 yıl içerisinde eski ve yeni madenler için yapılacak 2,5 milyar $’lık bir yatırım ile, yılda toplam 15 milyon ton Tüvenan kömür ocaktan çıkarılarak lavvarlama işlemi sonrası %80 yıkama randımanı ile 12 milyon ton satılabilir üretim gerçekleştirilebilecektir. Satılabilir kömürün havza karakteristikleri göz önünde bulundurularak %80’i Metalurjik kömür, %15’i Termik kömür ve % 5’i PCI kömür olarak hesaplanmıştır.

Aynı kurultayımıza katılarak Rödevansçıların sorunlarını dile getiren Sayın Alaaddin Kurnaz’ın ortaya koyduğu sorunlar giderilecek, TTK ve Rödevansçıların birlikte üretmesi sağlanacaktır. Bu durumda; uluslararası piyasalarda metalurjik kömür ton fiyatının 450 $ seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, yıllık 12 milyon ton satılabilir kömür üretildiğinde, yılda yaklaşık 5,4 milyar $ dövizin ülkemizde ve şehrimizde kalması sağlanacak, esnaf ve zanatkarın yüzü gülecek, çarşılar şenlenecek, ticaret hacmi yükselecek, Zonguldak zenginleşecek, TTK ve Rödevansçılar ile birlikte Milli Demir Çelik Sanayimizin ve Enerji Santrallerimizin metalurjik kömür ihtiyacının tamamı milli kaynaklar ile güvence altına alınacaktır.

Bunu başarmak kolay, program hazır. Zonguldak’da TTK’dan, Rödevansçı’dan, Üretimden, işçiden emekçiden yana kim varsa, siyasi düşünceleri ne olursa olsun yeter ki milli olsun, Vatan Partisine katılmaya, ortak kaygılarımızı Meclise taşıyarak işçinin, üreticinin, emekçinin Zonguldaklının hak ve hukukunu savunacak önderler çıkartmaya davet ediyoruz.