Hayati Yılmaz'ın yazısı şu şekilde;

"Ereğli’de bulunan Baba Burnu’n antik adı Acerrusia'dır.

Zonguldak 15 Temmuz Demokrasi Nöbetinde! Zonguldak 15 Temmuz Demokrasi Nöbetinde!

Acer; Acharon'dan gelir. Acharon ise, Cheron'dan geliyor.

Charon ise Antik Yunan edebiyatı veya efsanesi veya şiirlerinde, tiyatrolarında oynanan ve var olduğuna inanılan bir mitolojik kahramanın adıdır.

Cehenemağzı Mağarası Efsanesi'nde ‘yeni ölmüş olan kişileri mağaraya taşıyan sandalcı’ Charon’dur . Mesela günümüzde nehir taşıtı olan kanonun adı Cheron'dan gelmiştir.

Charon ‘un sandalı ile ölüleri taşıdığı nehre “Acharon ve Styx” adı veriliyor..

Peki Rusia nedir ?

Ereğli Rus toprağı mıydı ! Tabi ki hayır. O yıllarda ‘bugün Rusya olarak bildiğimiz toprakların adı’ dahi Rusya değil.’ Rus’ diye bir ırkta henüz yok.

Yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgilere göre Rusia ' kürek çekmek’ anlamına geliyormuş. Buradan çıkardığım anlam ise ; Rusya'nın kürek çekilerek gidilen yer anlamında kullanıldığıdır.

Zaten Karadeniz’de Antik dönem gemilerin, Rusya’dan kürekle çekilerek geldiği söylenmektedir.

Charon ile Rusia’nın (Acerrusia) aynı anda kullanılması ölü taşıyıcı sandalcının kürekle sandalını yürüttüğü anlamına gelmesidir. Bilindiği üzere kanolarda denge sağlanması için iki taraflı kürek kullanılır.

Charon taşıdığı ölüleri Cehenemağzı Mağarasına sandalını kürekle çekerek taşır.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cehenemağzı Mağarası, aslında Baba Burnu kısmında değildir. Baba Burnunun karşı tarafında kalır.

Fakat efsaneye göre mağaranın burun kısmında bulunan tarafı cehennem , karşı taraf ise cennet olarak geçer. Yani Baba Burnun olduğu yerdeki kısmın ‘Acerrusia’ adı verilmesi bu sebepten kaynaklanıyor.

Efsanenin geçtiği yerde bugün herhangi bir akarsu bulunamamaktadır. Yalnız mağaradan çıkan su kaynağı bulunur. Ereğli'de nehir Gülüç'te bulunuyor. O da mağaralar bölgesinden çok uzakta kalır. Zaten bu nehrin antik adı da “Lykos” deniliyor. Nehrin adı da “Lykos” adında Ereğli‘yi yöneten bir kraldan gelir. Fakat tasvir edilen tablolara bakıldığında Baba Burnunun olduğu yer, denizin içe doğru geçmesi ile körfez oluşturmasından kaynaklanan bir geçiş yeri olarak anlatılılıyor. Hatta bu Burun geçmişte bir ada olduğu da tahmin ediliyor.

Charon pek Zonguldak'ta bilinmese de, turizm amaçlı değer görmese de , Platon'un en büyük uydusuna 'Charon' adı verilmiştir.

İnanırsınız inanmazsınız ama hikaye bu ve bu hikayenin Zonguldak’ta geçtiğine inanılıyor. Zaten mağaranın adı Cehenemağzı Mağarası.

1978 yılında keşfedilen uydu gök bilimci James Christy tarafından keşfedilmiştir. Yunan mitolojisinde Charon, ölüleri kayıkla diğer dünyaya götüren kayaçıdır ve Ereğli’de Yeraltı tanrısı olarak geçen Hades ile ya da yine antik isimlerden ve Charon efsanesini yazan Platon ile birlikte anılır. Platon gezegeninin üç uydusundan birine bu neden ile Charon adı verildiğini düşünüyorum."