Kozlu'da coşkulu açılış! Dökmeci, Ak Parti'yi hedef aldı! Kozlu'da coşkulu açılış! Dökmeci, Ak Parti'yi hedef aldı!
Zonguldak Nostalji sayfası editörü Yüksel Yıldırım, Mithat Paşa ve Zonguldak adlı yazısında “Mithat Paşa İttihatçıların ilk şehidi olarak anılır” dedi.
İşte o yazı:
“5 Şubat 1877... Mithat Paşa, sadrazamlıktan azledildi. Daha sonra Taif zindanında boğduruldu.
MİTHAT PAŞA VE ZONGULDAK...
Midhat Paşa, Padişah Abdülaziz (1861-1876) döneminde savunduğu reform politikalarıyla tanınmış ve iki kez sadrazamlık yapmıştır. Valilikteki başarılarını sadrazamlığında gösterememiş, ilk sadaretinde Mısır’a dış borçlanma yetkisi veren fermanı yayınlayarak Mısır’ın İngiliz hâkimiyetine girmesine sebep olmuştur. Ayrıca açığı olan bütçeyi fazla vermiş gibi göstermesi, görevden alınmasına sebep olmuştur. 1876’da Abdülaziz’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askeri darbe’nin liderlerinden biri olmuş, aynı yıl padişah V. Murat’ın tahttan indirilerek II. Abdülhamit’in tahta geçirilmesi olayında da belirleyici rol oynamıştır. Abdülhamit döneminde 2. sadareti başlamıştır. Abdülhamit’in 23 Aralık 1876’da ilan ettiği Kanun-u Esasinin mimarlarından biridir.
Zonguldak’ta; Mithatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa İlkokulu, Mithatpaşa Tüneli vs. isminin, 1876 da ki Birinci Osmanlı Meclisi, Sultan ll. Abdülhamid tarafından düşürülünce, Meclis Reisi olan Mithat Paşa, Taife sürgüne gönderildi ve 10 Haziran 1883 de sürgündeyken boğularak öldürülür.
“Mithat Paşa” aynı zamanda İttihatçıların ilk şehidi olarak anılır, Zonguldak’ta Mithatpaşa ismi buradan gelir…”