Bayram öncesi acı haber! 2 ölü 4 yaralı! Bayram öncesi acı haber! 2 ölü 4 yaralı!
Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. 2003 tarihli, hâlâ yürürlükte olan İş Yasası'na göre Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor. Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı.
Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve çalışan güçlendirilecek. Yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Editör: Şeyma Kaya