Dikenli'den Ulupınar' a sert çıkışma! "Müfettişin ardına sığınarak bahane üretmeyin" Dikenli'den Ulupınar' a sert çıkışma! "Müfettişin ardına sığınarak bahane üretmeyin"

 Devrek Belediye Meclisi’nin 2023 Yılı Olağan Dokuzuncu Toplantısı Başkan Çetin Bozkurt başkanlığında yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü. 
Gündemde yer alan Belediyeye ait Gelir Tarifelerinin, 2024 Mali yılı için belirlenmesi talebi görüşüldü ve çalışma ve tetkik yapılması amacıyla Planve Bütçe Komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.
Yine İmar Komisyonu kararlarının görüşülmesinde 1 nolukarar olarak Başkent Dağıtım AŞ’ye ait trafo yeri ile ilgili İlgili İmar Planı değişiklik talebi oybirliğiyle kabul edildi. Aynı maddede yer alan İmar ve Türlü İşler Komisyonlarının ortak çalışmaları sonucu Devrek’e bağlı Mekekler Köyü merkez ile Yeniköy Mahallelerinin tamamının Devrek Belediyesi mücavir alanına katılması oybirliğiyle kabul edildi.
Ek madde olarak kabul edilen, Belediyenin 2023 Mali yılı ödeneğine ilave ödenek verilmesi talebi de gerekli çalışmaların yapılması için Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliğiyle kabul edildi.
Başkan Çetin Bozkurt, meclis üyelerine teşekkür ederek, bir dahaki toplantının 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat:16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılması üzre sona erdirdi.