ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALIM İLANİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye İtfaiye Yönetmeliği" ile "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri ve zabıta memuru alınacaktır.

GENEL VE ​​ÖZEL ŞARTLAR: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş İtfaiye eri ve boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Ankara büyükşehir belediyesi kpss ile 220 memur alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

·         İlan itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 inci ve 48 inci maddesinin birinci bölümlerinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

·  Türk Vatandaşı olmak,

·  Kamu haklarından mahrum kalmak,

·  Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affa harcansa bile mali ömrüne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin kesintiye uğramasına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, kopyalanmış, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat dağıtma, ifasına fesat ayırma, suçun içerdiği malvarlığı bilgilerinin aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmaması,

·         Erkek adaylar için, askerlik durumu anında, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

·         Görevinin devamlılığını sağlamak, akıl hastalığının veya oranlarının engellenmesinin engellenmesi, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru koşullarını takip etmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

Adayların;

·         Alınan itfaiye eri ve zabıta memuru kadrosu için, mezun olunan okuldan itibaren programın seyrini değiştirmek ve bu değiştirmekle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşılıklı puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını elde ettiği,

·         657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkralarında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru için; Tartılma ve ölçülme açık karnına, soyunma ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemiz yapılacak

·         Sınavın  gerçekleştiği anda 30 yaşını doldurmamış olmaktır.

·         İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapacaklar için, sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve dağılımlar gibi fobisi eksik olan kayıtla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

·         İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararıyla verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

·          Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

·         Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr üzerinden elektronik ortamda doldurulacakları başvuru formlarının çıkıp imzasını alarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

·         Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla teminatları Belediyemizce tasdik edilebilir),

Mhk’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Mhk’nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

·         Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter örneği örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla teminatleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

·         Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter örneği örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

·         Sürücü belgesinin aslı veya noter kaydı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

·         KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM tarafından alınan kodlu bilgisayar çıkışı,

·         Askerlikle ilişiğinizin olduğu günlük beyanı,

·         Görevinin devamlılığı olarak yapmasına engel bir durum olup olmadığı hakkında beyanı,

·         2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet forma yapıştırılacak),

·         Hangi kadroya başvuracağınıza ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağlama yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar; 16/10/2023 tarihindeki mesai saatleri içerisinde, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personelinin gözetiminde boy ve kilo bilgilerine katılmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA ile ilgili olarak merkezi müdahalede bulunarak başvuru süreci tamamlayacaklardır.

Posta ve posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da özellikler uygun olmadığında yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

TC Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek için adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adayların KPSS puanları ile 06/11/2023 tarihinde Belediyemiz web sayfası www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adayların sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişilebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz etmek. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SİNAVİN YERİ, ZAMANİ VE KONULARI:

İtfaiye eri kadrolarına atanmak için;

Sözlü ve uygulamalı sınav 15/11/2023-19/11/2023 tarihleri ​​arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9, 06070 İskitler-Altındağ/ANKARA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam ettirilir.

Zabıta memuru kadrolarına atanmak için;

Sözlü ve uygulamalı sınav 20/11/2023-25/11/2023 tarihleri ​​arasında Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA'da saklanacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacak. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam ettirilir.

Sınava girmeyi hak etmiş halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınava girmiş sayılacak.

Sözlü sınav;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını içerir.

Uygulamalı sınav;

İtfaiye eri kadrolarına atanmak için; Kadro tanımlamasına ilişkin mesleki bilgi ve yetenek ölçümü ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçümü yeniden yapılacaktır.

Zabıta memuru kadrosuna atanmak için; Kadro tanımına ilişkin mesleki bilgi ve yetenek ölçümleri ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin değerlendirilmesi normal şekilde yapılacaktır.

SİNAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat ücretleri 25'er puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutularak tamamlanır.

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu Üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutularak geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözel bölümü % 40'ı, uygulamalı bölümü %60'ı alarak sınav puanı hesaplamaları ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan toplamak gerekir.

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat ücretleri 25'er puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutularak tamamlanır.

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu Üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutularak geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözel bölümü % 50'si, uygulamalı bölümü %50'ı alarak sınav puanı hesaplamaları ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutularak geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan toplamak gerekir.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik olarak alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet üzerinden ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana belirginlik belirgindir. En yüksek başarı noktasından başlayarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet üzerinden ilan edilecek ve listede yer alan yerlere ayrıca tebliğ edilecektir.

Sınav Kurulu;sınav sonunda personel alımı için ilana çıkan kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulunan veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmı ya da hiçbir şey almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasındaki aykırı beyanda yer alan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi olayların tespit edilen atamaları yapılmış olsa da dahi atamaları iptal edilir. Bu kişilerin hiçbir hak talebinde bulunamayacakları ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınava katılım, başarı listesinin Belediyenin internet duyurusundan yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde tamamlanır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan edilir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI